MG nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie. Resort proponuje nowy sposób rozliczania ryczałtu.

Obecnie kwestia rozliczania podatkowego takich świadczeń jest regulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a pkt 4 u.p.d.o.f. organy skarbowe przyjmują, że podstawa opodatkowania powinna wynosić tyle, ile kosztuje wynajem takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów. Jest to, zdaniem Ministerstwa Gospodarki, skrajnie niekorzystne i dla pracownika i dla przedsiębiorcy. Sytuacja ta w efekcie nie przynosi żadnego pożytku także budżetowi państwa.

Obecnie trwa dyskusja o wysokości proponowanego przez MG ryczałtu, zastępującego dotychczasowe skomplikowane wyliczenia. Ministerstwo Gospodarki chce ustalenia niskiej opłaty oraz wskazania już na etapie założeń mechanizmu prowadzącego do jej ustalenia. Z kolei Ministerstwo Finansów uważa, że deklarowanie mechanizmów ustalania ryczałtu na etapie założeń jest przedwczesne.

Celem przygotowywanych zmian - jak poinformowało Ministerstwo - jest uproszczenie rozliczeń prowadzonych przez przedsiębiorców.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 16 października 2012 r.

Data publikacji: 16 października 2012 r.