Jak co roku Ministerstwo Finansów przygotowało dla podatników zestawienie najpopularniejszych broszur informacyjnych do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za ubiegły rok.

Wśród opublikowanych broszur znalazły się:

1. Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2012 r.;

2. Ulga dla honorowych krwiodawców za 2012 r.;

3. Ulga internetowa za 2012 r.;

4. Ulga na dzieci za 2012 r.;

5. Ulga rehabilitacyjna za 2012 r.;

6. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą za 2012 r.;

7. PIT przez Internet.

Pełen katalog broszur (z zakresu PIT, VAT, podatków i opłat lokalnych oraz ogólnych zagadnień podatkowych) jest dostępny na stronie resortu finansów.