Średnia cena tony miedzi wyniosła 19.132 zł, natomiast średnia cena kilograma srebra 1918 zł.

Wysokość cen jest wyższa od progów ustawowych, a zatem firmy wydobywające są zobowiązane odprowadzić podatek obliczony według wzoru, zgodnie z art. 7 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Wskaźniki zostały ogłoszone w obwieszczeniu ministra finansów z 6 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. MF poz. 34).