Obecne przepisy podatkowe mówią, że ulga prorodzinna należy się na dzieci pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia (18-25 lat) jeśli dziecko się uczy oraz jednocześnie nie uzyskuje dochodu podlegającego opodatkowaniu w kwocie wyższej niż 3089 zł. Podatnik traci więc prawo do skorzystania z ulgi na dziecko, jeśli dochody dziecka w ciągu roku przekroczą 3089 zł.

W Polskim Ładzie zaplanowane zostało podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, jednak – jak poinformowało Ministerstwo Finansów – limit dochodów dzieci się nie zmieni.

Oznacza to, że tak jak dotychczas, w przypadku utrzymywania pełnoletnich dzieci, które się uczą i nie ukończyły 25. roku życia, prawo do ulgi będzie przysługiwać, jeżeli suma rocznych dochodów dziecka (podlegających opodatkowaniu na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub 19% stawki podatku dla kapitałów pieniężnych, z wyjątkiem renty rodzinnej) oraz przychodów objętych ulgą dla młodych, nie przekracza kwoty 3089 zł.

Czytaj też: Polski Ład zmieni zasady korzystania z ulg podatkowych w PIT >

 

MF: Podniesienie limitu dochodów dzieci nieuzasadnione

Resort stwierdził, że podniesienie limitu dochodów dzieci, przekroczenie którego oznacza utratę prawa do ulgi na dziecko, do kwoty 30 tys. zł nie byłoby uzasadnione.

- Ustalenie dochodów pełnoletniego, uczącego się dziecka na poziomie zdecydowanej większości emerytów oraz pracowników wykonujących pracę za najniższe wynagrodzenie stałoby w sprzeczności z twierdzeniem o utrzymywaniu dziecka, w szczególności przez podatników, którzy uzyskują dochody na zbliżonym poziomie – stwierdziło MF w swojej odpowiedzi.

Czytaj w LEX: Polski Ład - zmiany w podatkach >

Ministerstwo zastrzegło jednak, że praca nad ostatecznym kształtem nowych przepisów podatkowych nadal trwają. Stwierdziło, że obecnie projekt ustawy jest przedmiotem konsultacji i uzgodnień i że zgłoszone do niego uwagi mogą wpłynąć na ostateczny kształt przepisów. Zmiany mogą zostać dokonane także na etapie prac parlamentarnych.

 

AM/PAP