Według Comarchu, firma Sygnity, która wygrała przetarg, przedłożyła nieważną polisę ubezpieczeniową i jej oferta powinna zostać odrzucona. Comarch zdobył dowody, że Sygnity miało opłacić polisę cztery miesiące po złożeniu oferty – już po wezwaniu przez resort do uzupełnienia dokumentów (złożenia duplikatu polisy).

Więcej czytaj w "Rzeczpospolitej"