Celem nowelizacji jest dostosowanie Rekomendacji R do praktyki stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR).

Uwagi można przesyłać do 10 marca br. na adres: info@knf.gov.pl.