W myśl przepisu § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392, ze zm.) i poz. 7 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia usługi związane z wyżywieniem, które są sklasyfikowane w dziale PKWiU 56, co do zasady, podlegają opodatkowaniu wg 8-procentowej stawki podatku. Stawka ta nie ma jednak zastosowania m.in. do sprzedaży kawy i herbaty wraz z dodatkami. Tym samym usługa polegająca na serwowaniu napoju kawy lub herbaty z dodatkami, w tym z mlekiem, podlega opodatkowaniu wg stawki podstawowej podatku tj. 23 proc.

Zmiana poz. 52 w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług precyzuje, że obowiązujące od wielu lat zapisy dotyczące stawki obniżonej na usługi gastronomiczne nie dotyczą kawy bądź herbaty również zabielanych tłuszczem mlekowym bez względu na to, czy napoje te spożywane są na miejscu, czy na wynos. Minister zwrócił uwagę, że stosowanie tej samej stawki podatku na ten sam produkt, bez względu na elementy towarzyszące tej transakcji, spowoduje ograniczenie zakłóceń konkurencji w tym zakresie.

Odpowiedź na interpelację poselską z dnia 22 listopada nr 9979/12