Projekt rozporządzenia jest już ogłoszony na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy muszą zostać uchwalone przed końcem grudnia br., aby zaczęły obowiązywać w styczniu 2019 r. Jak tłumaczy Marek Przybylski, doradca podatkowy, menedżer w MDDP, choć treść projektu rozporządzenia wydaje się być prostą kopią rozporządzenia z 2017 r., to jednak projekt wprowadza istotne zmiany w zakresie warunków stosowania niektórych zwolnień.

 


Dodatkowe warunki do spełnienia

- Dodatkowe warunki to przede wszystkim wymóg uzależniający stosowanie niektórych zwolnień z używania kas rejestrujących, jeżeli czynności w całości zostały udokumentowane fakturą – tłumaczy Przybylski. Dotyczy to przykładowo:

  • dostaw energii elektrycznej i paliw gazowych,
  • tzw. usług komunalnych (związanych z dostarczaniem wody, dotyczących odprowadzania i oczyszczania ścieków, zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne),
  • usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług elektronicznych.

 

 


 

Ekspert podkreśla, że podatnicy, którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z fiskalizacji dla wspomnianych czynności będą musieli od 1 stycznia 2019 r. wystawiać faktury na rzecz wszystkich osób fizycznych aby nadal stosować zwolnienie z rejestracji takiej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Limit zwolnienia bez zmian

Warunki stosowania najpopularniejszych zwolnień z obowiązku stosowania kas (np. usługi najmu, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne przekazania, sprzedaż do 20.000 zł) nie ulegną zmianie.
- Nowością jest również wprowadzenie oznaczania w projekcie towarów i usług za pomocą PKWiU 2015 w miejsce PKWiU 2008. Z jednej strony zastanawiające jest czy w świetle zapowiedzi MF, że już niedługo towary dla potrzeb VAT będą identyfikowane za pomocą klasyfikacji celnej (CN) nie będzie wkrótce konieczna nowelizacja rozporządzenia aby nie stosować dwóch klasyfikacji - PKWiU 2015 dla rozporządzenia i CN dla ustawy o VAT – wskazuje ekspert. Dodaje, że podatnicy powinni dokonać reklasyfikacji oferowanych towarów i usług z PKWiU 2008 na PKWiU 2015, aby sprawdzić, dla których z nich zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych, będzie nadal aktualne w 2019 r.

Zobacz również: Split payment mało popularny, więc będzie obowiązkowy >>

Od stycznia 2019 roku zmiany w opodatkowaniu VAT bonów >>

VAT od nauczania języków obcych pełen wątpliwości >>

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.