Zdarza się, że składy orzekające akceptują dość uproszczone podejście organów podatkowych polegające na tym, że wobec jednego z podmiotów, umiejscowionego na początku łańcucha obrotu danym towarem, stosuje się art. 108 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221) – dalej u.p.t.u. (puste faktury), a następnie wobec wszystkich kolejnych podmiotów w łańcuchu tym samym towarem stosuje się art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a u.p.t.u. (czynności, które nie miały rzeczywiście miejsca). W taki sposób sądom zdarza się zaakceptować zbytnie uproszczenia w sferze ustaleń faktycznych i pomijanie wypracowanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej koncepcji dobrej wiary. Jednocześnie pojawiają się wyroki, w których składy orzekające analizują prawidłowość działań prowadzonych przez organy podatkowe, kompletność postępowań wyjaśniających oraz zgodność stanowiska organów podatków z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości.
O przykładowych sprawach sądowych, w których pojęcia karuzeli podatkowej, pustej faktury, firmanctwa okazały się zmorą przedsiębiorców będziemy rozmawiali w trakcie konferencji pt. Nowe instytucje podatkowe. Pierwsze doświadczenia 2017 r., zmiany na 2018 r., która odbędzie 7 grudnia br. w Warszawie.
Zapraszamy do udziału w tej  inspirującej wymianie doświadczeń z naszymi ekspertami oraz innymi uczestnikami konferencji. Dla każdego uczestnika w pakiecie materiałów konferencyjnych została przewidziana książka Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz o wartości 220 zł. Dodatkowo uczestnik konferencji zdobędzie 6 punktów szkoleniowych KIDP.

Weź udział w naszej konferencji, jeśli chcesz:
• wspólnie z naszymi ekspertami zastanowić się, czy planowane regulacje uszczelniające system podatkowy istotnie uszczelniają lukę podatkową,
• dowiedzieć się jakie działania możesz i powinieneś podjąć jako przedsiębiorca, żeby uniknąć uwikłania się w karuzelę podatkową oraz by nie ponieść negatywnych konsekwencji nieuczciwości kontrahenta,
• zminimalizować ryzyko udziału w oszukańczych transakcjach i poznać konsekwencje karne oraz karne skarbowe,
• poznać podejście sądownictwa do zagadnień związanych z oszustwami w VAT,
• poznać kwestie związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym,
• chronić wizerunek swojej firmy i uniknąć potencjalnych problemów z instytucjami fiskalnymi,
• dowiedzieć się, jakie są konsekwencje przełomowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości C-276/14 w codziennej praktyce gmin.

Więcej informacji na temat konferencji >>
Iwona Kaczorowska
Redaktor naczelna Przeglądu Podatkowego
 
Czytaj: Prof. Glumińska-Pawlic: mechanizm podzielonej płatności to niezłe rozwiązanie  >>