Od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i tworzą dowody księgowe w formie elektronicznej, mają obowiązek przedłożenia danych w formie JPK na żądanie organów podatkowych.

JPK na żądanie

JPK na żądanie obejmuje sześć struktur, tj. księgi rachunkowe – JPK_KR, wyciąg bankowy – JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, faktury VAT – JPK_FA, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR, ewidencja przychodów – JPK_EWP. Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda od podatnika przekazania jednej lub kilku ze struktur, podatnik miał będzie zasadniczo trzy dni na udostępnienie struktur JPK.

Statystyka pobrań JPK

Organy podatkowe żądają od podatników przedkładania JPK. Z informacji dostępnych publicznie nie wynika jednak, aby wcześniej w tym zakresie zostały osiągnięte znaczące sukcesy. Z jednej z analiz PwC wynika, że w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.:

  • urzędy skarbowe przeprowadziły i zakończyły 7504 czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK, zaś 3445 czynności pozostaje w toku,
  • byłe urzędy kontroli skarbowej przeprowadziły i zakończyły 26 czynności sprawdzających z wykorzystaniem JPK, w toku pozostaje 13 czynności, oraz wszczęły 13 postępowań kontrolnych,w których skorzystano z JPK,
  • organy wystąpiły z żądaniem danych w trybie art. 193a Ordynacji podatkowej w 310 przypadkach, a 105 podmiotów przekazało dane fakultatywnie.

Monitorowanie pobrań JPK

Począwszy od stycznia 2018 r. resort finansów wprowadził nowe zasady monitorowania pobrań struktur JPK na żądanie. Zestawienie PwC dotyczy analiz w zakończonych postępowaniach, kontroli i czynności sprawdzających, w których wykorzystano struktury JPK.

Z danych za pierwszy kwartał 2018 r. wynika, że organy podatkowe pobrały łącznie 71 struktur JPK. Najwięcej było JPK_FA – 23 pobrania, JPK_KR – 20, JPK_WB – 13, JPK_MAG i JPK_PKPIR – po 6, JPK_EWP – 3.

W drugim kwartale 2018 r. zainteresowanie organów podatkowych pobieraniem JPK wyglądało imponująco . Zanotowało blisko pięciokrotny wzrost. W tym okresie łącznie pobrano 338 struktur JPK. Przeanalizowano: JPK_KR – 104 szt, JPK_FA – 86, JPK_WB – 75, JPK_MAG – 33, JPK_PKPIR – 29, JPK_EWP – 9.

Zamiast deklaracji VAT dodatkowa struktura JPK >>

JPK okiem eksperta

Marcin Sidelnik, partner w PwC, lider zespołu doradztwa podatkowego IT tłumaczy, że administracja podatkowa szeroko wykorzystuje JPK w ramach czynności, ale wciąż w mniejszym stopniu jednak korzysta z tego narzędzia w trakcie kontroli lub postepowań podatkowych. Głównymi powodami ograniczonego wykorzystania JPK na żądanie był przede wszystkim stosunkowo krótki okres stosowania JPK i okresowe podmiotowe ograniczenie obowiązku przekazywania plików – wskazuje ekspert. Sidelnik zwraca uwagę, że już w listopadzie 2017 r. jednostkom terenowym KAS przekazano podręcznik prowadzenia kontroli z wykorzystaniem JPK (zawierający m.in. zestaw skryptów do analizy pobranych danych) oraz zobowiązano je do doskonalenia metodyki stosowania informatycznych technik analizy danych i doskonalenia zawodowego w tym obszarze. Efekty widać już w drugim kwartale 2018 r.

 

 

Patrząc na dane dotyczące wykorzystania JPK w kontrolach w bieżącym roku można ocenić, że administracja podatkowa już niebawem będzie szeroko wykorzystywać JPK w ramach czynności sprawdzających oraz w trakcie kontroli lub postepowań podatkowych – przewiduje partner PwC.

Sidelnik zwraca uwagę, że warto z wyprzedzeniem przeprowadzić walidację techniczną i merytoryczną plików JPK przed przekazaniem ich urzędnikom. Tylko tego rodzaju działanie pozwoli uzyskać pewność, że pliki spełniają wymagania techniczne określone przez Ministerstwo Finansów oraz nie zawierają danych wskazujących na brak poprawności rozliczeń podatkowych.
Przeczytaj również Komentarz praktyczny pt. Jednolity Plik Kontrolny >>