Przedmiotem konkursu są zastosowane w praktyce, wdrożone przedsięwzięcia służące poprawie jakości pracy instytucji, w szczególności zaś nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania organizacyjne a także techniczne i technologiczne, długoterminowe działania skierowane na poprawę jakości usług, działania wspomagające samodoskonalenie instytucji oraz jej pracowników – zasoby pracownicze, relacje kierownictwa z pracownikami, wdrażanie programów i projektów ułatwiających codzienne życie lokalnych społeczności, wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania i działania antykorupcyjne.