Sprzedawca, który nie ma pewności, że towar zostanie wywieziony do innego kraju UE, powinien wystawić fakturę tak jak dla sprzedaży w Polsce, a potem ją skorygować.

W takim przypadku polski podatnik powinien wystawić fakturę VAT ze stawką właściwą jak dla sprzedaży na terytorium kraju. Już od samego początku nie ma bowiem pewności, czy w ogóle mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towaru, a właśnie ta pewność uprawnia do wystawienia faktury z 0% stawką VAT. Jeżeli w momencie samej sprzedaży obiektywne przesłanki nie pozwalają stwierdzić, czy wywóz z Polski w ogóle nastąpi, wówczas mamy transakcję zrównaną z transakcją krajową, a w konsekwencji opodatkowaną na zasadach ogólnych. W sytuacji gdy towar po jakimś czasie zostanie jednak wywieziony z Polski, można dokonać korekty.

Taki sposób rozliczenia, gdy pomiędzy sprzedażą a faktyczną czynnością wywozu towaru mija określony czas, potwierdził NSA w wyroku z 5 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I FSK 640/10). Sąd stwierdził, że w sytuacji gdy pomiędzy sprzedażą kontrahentowi zagranicznemu a wysłaniem towaru za granicę, w ramach WDT lub eksportu, mija jakiś czas, w którym podatnik magazynuje (przechowuje) towar nabyty przez zagranicznego kontrahenta, to przysługuje mu prawo do korekty. Można więc skorygować wykazaną pierwotnie z tego tytułu dostawę krajową (podatek krajowy) i zastosować 0% stawkę VAT z tytułu udokumentowanego wywozu towaru z kraju – w ramach WDT – lub z Unii Europejskiej – w ramach eksportu towarów.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 26 maja 2011 r.