Zapisy te dotyczą informowania o wykonywaniu zawodu, pozyskiwania klientów i wykonywania czynności zawodowych drogą elektroniczną. Wiele z nich może mieć zastosowanie w praktyce doradców podatkowych, którzy również wykonują zawód zaufania publicznego. Są bowiem zobowiązani do podwyższonych standardów etycznych i pełnej przejrzystości w zakresie informowania o swoich usługach.

Jednoznaczna identyfikacja

W nowych regulacjach jest mowa o konieczności jednoznacznej identyfikacji jako nadawcy lub odbiorcy, w szczególności przez adresy poczty elektronicznej lub inne identyfikatory. Nie można korzystać z drogi elektronicznej w sposób anonimowy lub na rzecz osób, których nie można jednoznacznie zidentyfikować jako konkretnych klientów lub odbiorców czy nadawców w komunikacji, w szczególności w Internecie.

W zgodzie z prawem i etyką

Podstawowym obowiązkiem doradcy podatkowego wynikającym z ustawy i innych aktów prawa korporacyjnego jest postępowanie zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej. Norma ta dotyczy wszelkiej działalności zawodowej, także form aktywności dostępnych drogą elektroniczną.

Oddzielić sprawy zawodowe od prywatnych

Internet daje nieograniczone możliwości komunikacji, a rosnąca popularność mediów społecznościowych powoduje, że są w nich obecni także przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Korzystając z Internetu powinno się wyraźnie oddzielić wykonywanie zawodu od swoich prywatnych przekonań, poglądów, postaw i działań, a także innej działalności zawodowej.

Rekomendacje i komentarze - tylko jawne i zgodne z prawdą

Kodeks etyki radców prawnych zabrania wydawania, inspirowania lub płacenia osobom trzecim za wydawanie pozytywnych lub negatywnych opinii, komentarzy, poleceń, rekomendacji bądź referencji dotyczących wykonywania przez siebie lub inne osoby, w szczególności w sposób anonimowy, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd.

Zasady regulujące działalność zawodową on-line oraz pozostałe przepisy zmienionego Kodeksu Etyki Radców Prawnych, m.in. w zakresie tajemnicy zawodowej i informowania o wykonywaniu zawodu czy wstąpień publicznych weszły w życie 1 lipca br. i są opublikowane na stronie internetowej KIRP.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł