Przyszli doradcy podatkowi muszą zdać dwuetapowy egzamin. Składa się on z części pisemnej i ustnej. Ostatni raz egzamin pisemny odbył się w czerwcu. Ci, którzy zdali go z wynikiem pozytywnym, mają teraz rok na zaliczenie części ustnej. Najbliższe terminy tej części wyznaczone są od 10 do 28 września.

Zmiany w dostępie do zawodu

Ministerstwo Finansów nie planuje już organizować części pisemnej w tym roku. Kandydaci na przyszłych doradców muszą poczekać do przyszłego roku. Ma związek z planowanymi zmianami w dostępie do zawodu. Krajowa Rada Doradców Podatkowych postuluje rozszerzenie kompetencji doradców o sprawy karne skarbowe, ubezpieczenia społeczne i postępowania przed sądami rejestrowymi.

 

 


 

Propozycja rozszerzenia kompetencji

- Proces nadawania uprawnień doradcom musi być zmieniony – potwierdził Prawo.pl prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Radzie zależy na rozszerzeniu kompetencji doradców, co siłą rzeczy będzie wiązało się z obowiązkiem posiadania wiedzy w jeszcze szerszym zakresie, zwłaszcza z prawa karnego. Dodatkowo, zmienić ma się także charakter egzaminu. Prof. Mariański zwraca uwagę, że powinien być bardziej twórczy, a mniej odtwórczy. Bardziej będzie chodziło o umiejętność interpretowania przepisów i ich rozumienie, niż recytowanie ustawy z pamięci. Nowością ma być utajnienie pytań. KRDP chce także, aby pytania z części ustnej egzaminu nie były wcześniej publikowane.

Przeczytaj więcej o zmianach w dostępie do zawodu doradcy podatkowego >>