Pierwsze z tych gremiów będzie pracować nad projektem ustawy, która zastąpi obecną Ordynację podatkową, a później będzie uczestniczyć w całym procesie legislacyjnym nad tym aktem prawnym. Jak informuje resort finansów, nowe regulacje mają zagwarantować odpowiednie prawa podatnikom i zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa. Przepisy podatkowe mają być jasne, precyzyjne i przyjazne uczciwym podatnikom, a jednocześnie powinny zapewniać efektywny pobór należnych podatków. Na czele szesnastoosobowej Komisji stanął specjalista w zakresie prawa podatkowego i finansowego, rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Leonard Etel. Profesor Etel został uhonorowany na ostatnim Krajowym Zjeździe Doradców Podatkowych wyróżnieniem za specjalne zasługi na rzecz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Inny laureat tego odznaczenia - prof. prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - został Przewodniczącym Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego. Także w tym gremium, znalazło się wielu doradców podatkowych. Praktyczne doświadczenie w kwestiach podatkowych z pewnością będzie przydatne w trakcie prac czterech zespołów problemowych powołanych spośród członków Rady Konsultacyjnej: ds. Podatków Bezpośrednich, ds. Podatków Pośrednich, ds. Podatków Lokalnych oraz ds. Administracji Podatkowej, Ordynacji podatkowej i Egzekucji Administracyjnej. Rada będzie miała za zadanie doradzać Ministrowi Finansów w sprawach regulowanych prawem podatkowym, a w szczególności wyrażać opinie w sprawach przedstawianych Radzie przez Ministra oraz przedstawiać własne propozycje zmian przepisów prawa podatkowego, które uzna za potrzebne.

Źródło: mf.gov.pl