Sprawy podatkowe, które stanowią prawie 1/3 wszystkich spraw rozstrzyganych przez sądy administracyjne, wymagają nie tylko wiedzy prawnej, ale też znajomości wielu innych zagadnień, w tym księgowych, finansowych i gospodarczych, dlatego specjalistyczna wiedza doradców podatkowych jest coraz bardziej doceniana. Skarżący i uczestnicy postępowania na swoich pełnomocników wybierali doradców podatkowych częściej niż radców czy adwokatów.

Kompetencje doradców występujących przez NSA w roli pełnomocników wysoko ocenił prof. Marek Zirk-Sadowski, prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podkreślił, że prezentują bardzo wysoki poziom, także jeśli chodzi o znajomość procedury.

Więcej na ten temat czytaj w „Rzeczpospolitej” >>>