Dofinansowanie osobom fizycznym usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wartość nieodpłatnych świadczeń (bez wypłacania środków pieniężnych), w postaci finansowania usług świadczonych przez wykonawcę wyłonionego przez gminę, obejmujących odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, stanowić będzie dla mieszkańców miasta i gminy którzy je otrzymają, przychód podatkowy w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychód ten jednakże, jako finansowany ze środków własnych gminy, korzystać będzie ze zwolnienia z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o PIT, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek określonych w treści ww. przepisu, w tym warunku dotyczącego otrzymywania ww. świadczenia w ramach programów rządowych. W takiej sytuacji gmina nie będzie zobowiązana do wystawienia informacji PIT-8C.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 października 2011 r., sygn. IPTPB2/415-368/11-2/MP.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl