Pytanie

Czy laptop sprzedawany z klawiaturą, myszką, stacją dokującą, dodatkowym monitorem i torbą może stanowić "zestaw", jeżeli przedmiotem transakcji jest kilka takich "zestawów" i wartość samych laptopów przekracza 20.000 zł?

Czy dopuszczalne jest wykazanie w fakturze "zestawów" i zastosowanie do nich odwrotnego obciążenia, czy też należy wyszczególnić wszystkie "składowe" i odwrotne obciążenia zastosować jedynie do laptopów, a pozostałe towary ze stawką 23 proc. VAT?

Odpowiedź

Laptop sprzedawany z klawiaturą, myszką, stacją dokującą, dodatkowym monitorem i torbą może być uznany za zestaw – w takim przypadku odwrotne obciążenie może być stosowane do całości. Możliwe jest także oddzielenie akcesoriów od komputerów – w taki przypadku odwrotne obciążenie będzie stosowane wyłącznie do komputerów, a akcesoria będą sprzedawane z zastosowaniem stawki 23 proc.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. – podatnikami VAT są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u.,

b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 u.p.t.u.

W załączniku nr 11 do u.p.t.u. wymienione zostały przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie

Z powyższego wynika że sprzedaż laptopów oznacza konieczność zastosowania odwrotnego obciążenia. W przypadku sprzedaży komputera wraz z dodatkami mogą mieć zastosowanie dwie możliwości. Po pierwsze możliwe jest oddzielenie sprzedaży towarów objętych odwrotnym obciążeniem (laptopy) od sprzedaży pozostałych towarów (akcesoria). W takim przypadku akcesoria powinny być sprzedawane ze stawką 23 proc.

Po drugie możliwe jest utworzenie zestawu, którego głównym elementem jest komputer, ale w jego skład wchodzą także akcesoria. W takim przypadku należy uznać, że odwrotnym obciążeniem objęta jest cała sprzedaż, o ile łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20.000 zł. W takim przypadku najlepiej nie wyszczególniać akcesoriów na fakturze, tylko pisać zestaw komputowy, a akcesoria wykazywać w specyfikacji.

Pytająca liczyła na podstawę prawną dotyczącą sprzedaży w zestawach - takiej podstawy niestety nie ma.

Nasze prawo na szczęście nie jest zbyt kazuistyczne. W efekcie większość rzeczy robi się na zasadzie: co nie jest zakazane – jest dozwolone. Skoro więc polskie prawo nie zabrania tworzenia zestawów, to jest to dozwolone.

Praktycznie w każdym przypadku sprzedaży komputera następuje sprzedaż zestawu (komputer plus zasilacz). O tym, co wchodzi w skład zestawu decyduje przede wszystkim producent, ale zestawy może też tworzyć sprzedawca. Nie ma przy tym znaczenia czy są to urządzenia samodzielne, czy też nie. Jeżeli przedmiotem transakcji jest komputer, a sprzedawca dokłada do niego np. klawiaturę, myszkę, stację dokującą, dodatkowy monitor i torbę, to nie zmienia to faktu, że przedmiotem transakcji jest komputer, a wspomniane akcesoria to jedynie dodatki, gratisy (to niezbyt odpowiednie słowa, bo klient płaci za nie w cenie komputera). Sprzedaż w zestawach jest powszechna i często spotykana – wystarczy wejść na stronę praktycznie dowolnego sklepu, żeby znaleźć oferty np. "torba gratis".

Jeżeli dodatki są w zestawie (w cenie komputera), to cały zestaw może być objęty odwrotnym obciążeniem.

Jeżeli dodatki sprzedawane są odrębnie od komputera – nie będzie ich dotyczyło odwrotne obciążenie.