Ruszyły konsultacje projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania przepisów o daninie solidarnościowej, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi do 26 marca 2019 r.

Kto zapłaci daninę solidarnościową?

Przypomnijmy. Zgodnie z art. 30h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, daninę solidarnościową zobowiązane są płacić osoby fizyczne, których dochody przekroczą 1 mln zł w roku kalendarzowym. Podstawą obliczenia podatku będzie nadwyżka dochodów. Chodzi o dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich), ale także o dochody z niektórych zysków kapitałowych (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających). Do podstawy obliczenia daniny wliczane będą także dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej i dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Zobacz również: Nie ma przepisów - 20 maja papierosy mogą zniknąć z półek >>

Zapłata do 30 kwietnia następnego roku

Osoby, których dochody przekroczą wspomniany 1 mln zł są zobowiązane do 30 kwietnia roku kalendarzowego składać urzędom skarbowym deklarację o wysokości daniny solidarnościowej i w tym też terminie ją wpłacić. Pierwszy raz trzeba będzie to zrobić do 30 kwietnia 2020 r. Daninę solidarnościową trzeba będzie wpłacić na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych a następnie naczelnik US będzie przekazywał ją na rachunek bankowy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Sprawdź w LEX: Nowe obciążenie wynagrodzeń - Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych >

 


W projekcie objaśnień MF podaje przykłady prawidłowego obliczenia daniny solidarnościowej. Odnosząc się do małżonków resort finansów wskazuje, iż ustaloną w przepisach zasadę obliczenia daniny stosować będą również osoby fizyczne, które w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 opodatkowały swoje dochody wspólnie z dochodami małżonka. - Oznacza to, że każdy z małżonków, niezależnie od sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-36 albo w PIT-37, przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej uwzględnia wyłącznie swoje dochody (nie łączy ich z dochodami małżonka, ani nie dzieli na pół) ‒ napisało ministerstwo w projekcie objaśnień podatkowych.

Jednocześnie MF przypomina, że od niewpłaconej w terminie kwoty daniny solidarnościowej wykazanej w deklaracji lub wpłaconej w niepełnej wysokości naliczane będą odsetki za zwłokę, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.