Zgodnie z Umową, okres ubezpieczenia kończy się 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Termin ten dotyczy również osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w trakcie roku. Brak dochowania terminu na złożenie wniosku i uiszczenia wpłaty na wskazany rachunek bankowy do końca roku skutkować będzie niemożnością dochowania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Wnioski o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych na 2016 rok można generować w systemie elektronicznej obsługi wniosków na podstawie Umowy Generalnej. System "e-obsługa wniosków OC" działający w ramach serwisu internetowego KIDP służy do zawierania (i kontynuacji) umowy ubezpieczenia, umożliwia doubezpieczenie, a także dokonanie symulacyjnej kalkulacji składki.

Osoby zamierzające kontynuować w 2016 roku ubezpieczenie OC w ramach Umowy Generalnej, powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 31 grudnia 2015 r.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł