Na odstawie art. 60 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu MF poinformowało, że występują zakłócenia w funkcjonowaniu systemu teleinformatycznego obsługującego Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Część użytkowników ma trudności z wypełnieniem formularza. Pomimo utrudnień, jest możliwość rejestrowania się w CRBR. Wczoraj wpłynęło ok. 20 tys. zgłoszeń.

Zobacz procedurę w LEX: Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych >

- W związku z tym oraz z planowanymi pracami serwisowymi dotyczącymi profilu zaufanego (więcej na stronie pz.mf.gov.pl), do biegu terminów o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, nie wlicza się czasu wystąpienia utrudnień - stwierdza MF. I dodaje, że o ich usunięciu i nowym terminie, do którego należy się rejestrować w CRBR, poinformuje z wyprzedzeniem osobnym komunikatem.

 

Czytaj w LEX: Zakres niezbędnych danych pobieranych w kontekście prawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego >

 


Przypomnijmy, że Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Według ministerstwa, posiadanie dokładnych i aktualnych danych o beneficjentach rzeczywistych ma kluczowe znaczenie dla zwalczania tych zjawisk, ponieważ uniemożliwia przestępcom ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia również większą kontrolę informacji przez społeczeństwo obywatelskie oraz przyczynia się do zwiększenia zaufania do rynku finansowego i uczestników obrotu gospodarczego.

Czytaj w LEX: Obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu >