Organizacja uzasadnia, że w obecnych warunkach jest to konieczne. - Z naszych badań wśród przedsiębiorców wynika, że 82 proc. firm zanotowało spadek obrotów w kwietniu 2020 r. (w porównaniu do kwietnia 2019 r.), a brak problemów z płynnością ma mniej niż 1/3 firm. I przypomina, że pomimo propozycji, które zgłaszała, w kolejnych tarczach antykryzysowych nie uwzględniono rozwiązań, które pozwoliłby firmom lepiej zarządzać płynnością, "choć były dość łatwe do wprowadzenia: umożliwienie swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi na kontach VAT (split paymanet), czy przyspieszenie zwrotów VAT".

Czytaj: 
Bezkarne rozliczenie rocznego PIT do 1 czerwca>>
Tarcza antykryzysowa 4 - rząd proponuje kolejny pakiet pomocy>>

 
BCC podkreśla, że większość firm zaangażowała swoje rezerwy kapitału, ale najczęściej deklarują, iż bez pomocy państwa są w stanie przetrwać przez maksymalnie 4-6 m-cy. I taki powinien być minimalny horyzont wsparcia, również związanego z różnymi obowiązkami podatkowymi.

Dlatego BCC apeluje również o przesunięcie terminów wejścia w życie nowelizacji przepisów podatkowych o co najmniej 6 miesięcy – chodzi w szczególności o regulacje w zakresie VAT (nowe pliki elektroniczne JPK_VDEK, kasy on-line, nowa matryca stawek VAT, nowe zasady rozliczania transakcji transgranicznych), ale także podatków dochodowych.

Zobacz procedurę w LEX: Przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego i wpłaty CIT-8 za 2019 r. w związku z pandemią koronawirusa >

– Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza to nie jest czas na zalewanie przedsiębiorców nowymi obowiązkami i koniecznością wprowadzania kosztownych zmian administracyjno-technicznych. Przesunięcie przez Ministerstwo Finansów terminu wejścia w życie kas on-line (z połowy roku na początek 2021) to krok w dobrym kierunku, ale potrzebne jest podejście systemowe, które „pakietowo” przesunie wszystkie tego typu zmiany na późniejszy czas – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. – W przeciwnym razie przedsiębiorcy nadal będą się głowić, czy w ostatniej chwili rząd przesunie termin wejścia w życie przepisów, czy nie – dodaje szef BCC.