Badanie jest kierowane do wszystkich zainteresowanych usługami księgowymi. Ankieta składa się z pytań otwartych i zamkniętych. Resort zachęca do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania i zapewnia, że nie powinno to zająć więcej niż 15 minut.

Zebrane odpowiedzi będą wykorzystane do oceny efektów przeprowadzonej w 2014 r. deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Link do ankiety znajduje się tutaj. >>
 

- Deregulacja zabrała biurom rachunkowym zwolnienie w VAT >>

- Usługowe prowadzenie ksiąg przez biura rachunkowe po deregulacji >>