Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy. Dla objęcia darowizny (polecenia darczyńcy) podatkiem od spadków i darowizn bez znaczenia pozostaje forma prawna darczyńcy.

Jeżeli pomoc ma charakter darowizny (polecenia darczyńcy), obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn powstaje wyłącznie w tych przypadkach, gdy wartość przysporzeń nabytych od jednego darczyńcy przez obdarowanego zaliczonego do III grupy podatkowej (niespokrewnionego) przekroczy w okresie 5 lat kwotę wolną od podatku w wysokości 4902 zł. W sytuacji, gdy pomoc otrzymana jest w wykonaniu polecenia darczyńcy i stanowi efekt darowizn od kilku darczyńców, dla wyłączenia tej pomocy z opodatkowania konieczne jest, aby wartość każdej z nich mieściła się w kwocie wolnej.

W praktyce, w większości przypadków, ze względu na „zbiorowy” charakter pomocy udzielanej za pośrednictwem OPP, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn - wyjaśnił minister finansów.

Natomiast w przypadku, gdy wartość przysporzenia przekazywanego przez OPP, w formie darowizny lub w wykonaniu pojedynczego polecenia darczyńcy, przekroczy kwotę wolną od podatku, organ podatkowy jest zobligowany do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego