Wszystkie niekwalifikowane certyfikaty i klucze stracą z tą datą swoją ważność.

Pierwotnie zakładano, że wymóg posiadania e-podpisu zacznie obowiązywać od 21 lipca 2008 r. Od tej daty ZUS nie udostępniałby także bezpłatnych certyfikatów służących do podpisywania dokumentów ubezpieczeniowych. Oznaczałoby to dla płatników konieczność zakupu do tego czasu kwalifikowanego certyfikatu oraz zestawu kryptograficznego. Ustawodawca zdecydował wówczas, że jeszcze przez rok będzie można korzystać z niewykwalifikowanych podpisów wydawanych bezpłatnie przez ZUS. Wynika to z nowelizacji ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn.zm.), która nakłada obowiązek posiadania e-podpisu. Zgodnie z tą regulacją - do 21 lipca 2009 r. - przedłużona została ważność niewykwalifikowanych certyfikatów wydawanych płatnikom przez ZUS.
Jak czytamy w wystąpieniu Rzecznika Prasowego ZUS liczba przedsiębiorców korzystających z bezpiecznego e-podpisu od początku 2009 r. wzrosła o blisko 300 tyś. i aktualnie posługuje się nim już 841 000 firm.
Podpis elektroniczny nie oznacza tylko możliwości przesyłania dokumentów ubezpieczeniowych i ich korekt do ZUS ale również oferuje szeroką gamę usług elektronicznych w kontaktach z Zakładem.
E-podpis jest w pełni bezpieczny i niemożliwy do podrobienia. Umożliwia pełną weryfikację osoby, która się nim posługuje.
Reasumując płatnicy składek zatrudniający powyżej 5 osób i przekazujący do ZUS drogą elektroniczną dokumenty ubezpieczeniowe od 21 lipca 2009 r. będą musieli opatrywać je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu (e-podpis).