Podatnik prowadzi działalność kantorową i w ramach tej samej działalności wynajmuje ośrodek wczasowy. Budynek ośrodka wraz z gruntem został zakupiony w 2006 r. i jest własnością osoby, która prowadzi jednoosobowa działalność. Nie były ponoszone żadne wydatki na modernizację, czy remont tego budynku. Mimo że budynek był wynajmowany od kilku lat, to do ewidencji środków trwałych został wprowadzony w grudniu 2008 r. i od stycznia 2009 r. liczona była amortyzacja w koszty podatkowe.
Czy podatnik może wnieść aportem do spółki z o.o. ośrodek wczasowy wraz z gruntem jako zorganizowaną część przedsiębiorstwa? Jeżeli tak to, czy taka czynność podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?
Nie ma przeszkód, aby ośrodek wczasowy wraz z gruntem został potraktowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, która oczywiście może być przedmiotem aportu. Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny jest źródłem przychodu (art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 - dalej u.p.d.o.f.). Jeśli jednak przedmiotem aportu jest zorganizowana część przedsiębiorstwa, wówczas, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 109 u.p.d.o.f., od podatku zwalnia się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W tym przypadku nie będzie więc podatku dochodowego od objętych udziałów.