Interaktywne formularze CIT-TP i PIT-TP są dostępne na stronie internetowej e-Deklaracji. Jak potwierdza Ministerstwo Finansów, nowe formularze pozwolą na złożenie samego uproszczonego sprawozdania, bez składania korekty deklaracji CIT albo PIT właściwej dla danego podatnika.

Dłuższy termin na złożenie sprawozdania

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi początkowo mieli złożyć uproszczone sprawozdania do końca marca. Resort finansów tuż przed upływem tego terminu postanowił dać jednak dodatkowe sześć miesięcy na wywiązanie się z tego obowiązku.

 


Jesienią więcej kontroli?

Zdaniem Radosława Piekarza, doradcy podatkowego, partnera w A&RT, po złożeniu pierwszych formularzy CIT-TP i PIT-TP mogą nasilić się kontrole cen transferowych. Przekazane dane będą stanowiły podstawę do analizy ryzyka i typowania podmiotów do kontroli. Zdaniem Piekarza podmioty, które wykażą istotne transakcje finansowe czy transakcje związane z wartościami niematerialnymi, mogą spodziewać się kontroli w zakresie cen transferowych.

Zobacz również: Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych już wkrótce >>

W 2019 roku wystarczy kopia certyfikatu rezydencji  >>

Podmioty powiązane będą miały mniej obowiązków >>

 

Co ciekawe, najprawdopodobniej w przyszłym roku obowiązku składania sprawozdań już nie będzie. Projekt nowelizacji przepisów przewiduje ich zastąpienie prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Ma to jednocześnie zapewnić jeszcze większą efektywność typowania podatników do kontroli.

Sprawdź także: Orzecznictwo sądowe w zakresie cen transferowych >>

Porozumienia w sprawach ustalania cen transferowych >>