Ankieta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno tych którzy zawodowo zajmują się prawem podatkowym jak i tych, którzy na co dzień zobowiązani są do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Ponieważ, największą wiedzę nt. stosowania przepisów podatkowych mają przedsiębiorcy, BAS zwraca się z prośbą o podzielenie się posiadaną wiedzą i wypełnienie przygotowanej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, identyfikuje jedynie grupy zawodowe, które reprezentują respondenci, co ma istotne znaczenie z punku widzenia prowadzonego badania.

Link do ankiety: http://orka.sejm.gov.pl/ankieta2015