Projektowane zmiany dwóch rozporządzeń są związane ze zmianami w strukturze organizacyjnej Służby Celnej, mającymi swoje odzwierciedlenie w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

Zobacz: Zmiany w strukturze SC pozwolą skrócić formalności celne >>

Projekty rozporządzeń ministra finansów przewidują dodanie do wykazu urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów i do wykazu urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym Oddziału Celnego Port Lotniczy Lublin-Świdnik oraz Oddziału Celnego Towarowego Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice.

 

Zmiany mają na celu optymalizację struktury organizacyjnej Służby Celnej, racjonalne rozmieszczenie jej jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę efektywną i kompleksową obsługę przedsiębiorców, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych Służby Celnej oraz zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych.