Na stronie internetowej lub w newsletterze (gazetce, pismach) wysyłanych klientom należy informować o osiągnięciach i sukcesach kancelarii. Korzystne rozstrzygnięcie sądu, publikacja artykułu lub wypowiedzi eksperckiej to znakomita okazja do potwierdzenia profesjonalizmu doradcy.

Nie wolno jednak zapominać o przepisach zasad etyki zawodowej. Pozwalają one np. na podawanie tytułu „doradca podatkowy”, informacji o praktyce zawodowej oraz karierze naukowej w publikacjach. Natomiast przy okazji informowania o świadczonych przez siebie usługach lub prowadzeniu reklamy niedopuszczalne jest podawanie przez doradcę podatkowego informacji o funkcji, którą pełni (lub pełnił) w samorządzie doradców podatkowych oraz o uzyskanych ze strony samorządu tytułach i wyróżnieniach.

Innym powodem pochwalenia się klientom swoimi osiągnięciami może być jubileusz funkcjonowania na rynku, nawiązanie współpracy z innym specjalistą czy włączenie do oferty nowych usług .

Niezmiernie ważne, zwłaszcza w kontekście planowanych przez resort sprawiedliwości, zmian w dostępie do zawodów finansowych, jest podkreślanie korzyści wynikających ze współpracy z doradcą podatkowym oraz niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z usług podmiotów działających bez uprawnień. Chodzi o wskazanie, jak ogromną zaletą jest kompleksowy charakter usług doradców (zapewnie obsługi księgowej, ale także podatkowej i kadrowo-płacowej). Z tym wiąże się przewaga doradców związana z możliwością reprezentowania podatnika na wszystkich etapach postępowania podatkowego, a także w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Takie elementy jak szeroka ochrona tajemnicy zawodowej, stała weryfikacja wiedzy poprzez objęcie punktowym systemem podnoszenia kwalifikacji, czy ubezpieczenie OC  to tylko najważniejsze gwarancje bezpieczeństwa klienta, które należy podkreślać na każdym etapie współpracy z klientem.