W projekcie ustawy budżetowej - jak informują związkowcy - nie ma wzmianki o wzroście nauczycielskich wynagrodzeń. Pewne zmiany przyniesie natomiast ustawa okołobudżetowa, bo nie zawiera wzmianki o zamrożeniu funduszy na doskonalenie zawodowe i nagrody dla nauczycieli, co oznacza, że stosować się będzie kwoty bazowej z 2023  r. Nie wyodrębniono też kwoty rezerwy na podwyżki dla nauczycieli.

Czytaj: Rozporządzenie o pensjach nauczycieli już obowiązuje. Wzrost o 4,4 proc.>>

Sprawdź też: Kalendarz zadań dyrektora - Wrzesień 2022 >>>
 

W projekcie budżetu bez podwyżek w 2023 r.

Okazuje się jednak, że mimo zapowiedzi i komunikatu po obradach rządu, projekt ustawy budżetowej powiela dotychczasową kwotę bazową, na podstawie której wyliczane są wynagrodzenia. - Dokument, który dostaliśmy do zaopiniowania, w ogóle nie uwzględnia podwyżki kwoty bazowej - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. - Jest tam kwota bazowa z maja 2022 r. Zwróciliśmy się o wyjaśnienia do premiera, bo treść projektu zupełnie odbiega od zapowiedzi ministra edukacji.

 

 

Jaka podwyżkę obiecywał MEiN?

MEiN obiecuje, że w 2023 r. podniesie wynagrodzenia wszystkim nauczycielom - ma tego dokonać przez zmiany właśnie we wspomnianej kwocie bazowej. Jak mówił o tej zmianie minister Przemysław Czarnek, w przyszłym roku wynagrodzenie dla nauczycieli z dłuższym stażem wzrośnie z 6758 zł brutto do kwoty zdecydowanie ponad 7 tys. zł brutto - zapowiada minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek.

- Ja też wskazuję na zbyt małe zarobki nauczycieli, dlatego regularnie od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości te pensje zwiększamy. Od 1 września najmniej zarabiający będą mieli 20-procentową podwyżkę. To bardzo duża podwyżka. Pozostali nauczyciele mają od 1 maja 4,4 proc. podwyżki, a od przyszłego roku będzie kolejna podwyżka - zapowiadał.

Podniesiona o 9 proc. wyniosłaby: 4 025,8 zł. Oznaczałoby, że średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wyniesie odpowiednio:

  1. nauczyciel początkujący - 4 830,96 zł
  2. nauczyciel mianowany -  5 797,15 zł
  3. nauczyciel dyplomowany - 7 407,47 zł

Sprawdź też: Nowe zasady zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach od roku szk. 2022/23 >>>

Tyle że oczywiście wyliczane w ten sposób średnie wynagrodzenie to teoretyczny model, który służy przede wszystkim do planowania i oceny działań jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki tym kwotom mogą one zaplanować, ile pieniędzy wydadzą na wypłaty dla zatrudnianych przez siebie pedagogów. Rzeczywistość jest mniej optymistyczna i bliższa wynagrodzeniom minimalnym określanym w rozporządzeniu, a te niekoniecznie wzrosną o 9 proc. po podniesieniu kwoty bazowej. Warto tu zwrócić uwagę na tabelę minimalnych wynagrodzeń na wrzesień 2022 r. przy kwocie bazowej - jak już wyżej wspomniano - wynoszącej 3 693,46 zł.

 

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO OD 1 WRZEŚNIA 2022 (BRUTTO)

 

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel

początkujący)

Nauczyciel

mianowany

Nauczyciel

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

3424

3597

4224

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

3329

3400

3678

Pierwsza pozycja - czyli nauczyciel początkujący, który przecież jako jedyny dostaje od września podwyżkę, zarabia według tego rozporządzenia mniej niż kwota bazowa służąca do wyliczenia średnich wynagrodzeń.

 

ZFSŚ zamrożony - nowy sposób wyliczania nagród

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt tzw. ustawy okołobudżetowej - określa ona kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

- Proponuje się, aby w roku 2023 wprowadzić przepis, iż odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli byłby dokonywany w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2019 r. - czytamy w uzasadnieniu. Oznacza to ni mniej, ni więcej utrzymanie ZFŚS na obecnym poziomie, czyli - 3.028,21 zł.

 

Ustawa okołobudżetowa nie określa już natomiast wysokości środków na wypłaty nagród dla nauczycieli - co oznacza, że zastosowanie znajdą kwoty określone w Karcie Nauczyciela.

Na nagrody wyodrębnia się:

  • w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 1428 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli,
  •  w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 1049 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

 

Brak przepisu w ustawie okołobudżetowej oznacza, że kwoty na nagrody odmrożono - do tej pory wyliczano je według kwoty bazowej z 2018 r. (sprzed podwyżek dla nauczycieli). Tyle że od 1 września 2022 r. zależą od pensji nauczyciela dyplomowanego, a nie stażysty. Zmniejszono też mnożniki, poprzednio według przepisu na nagrody wyodrębniano:

  • w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli,
  • w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

 

Stażysty już nie ma, jest natomiast nauczyciel początkujący, którego średnie wynagrodzenie wzrosło o 20 proc., przyjęcie go za podstawę oznaczałoby wyższy fundusz na nagrody niż kwota wyliczona na podstawie nowych przepisów. Wyższe będą też kwoty na doskonalenie zawodowe nauczycieli - zależeć będą od wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (tu bez zmiany mnożnika) i kwoty bazowej na 2023 r.

Zmiany od września 2022 r.

Od 1 września obowiązuje nowy system awansu zawodowego. Minimalne kwoty wynagrodzenia określa rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, zgodnie z którą nauczyciele początkujący od 1 września otrzymają podwyżkę. Wynagrodzenia pozostałych nauczycieli się nie zmieniły się. Zgodnie z nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela, od 1 września 2022 r. liczba stopni awansu zawodowego została zmniejszona. Likwidacji uległy dwa stopnie - nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. W ich miejsce pojawił się nauczyciel początkujący (niemający stopnia awansu zawodowego).

Jako że znikają stopnie nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, stawka ich wynagrodzeń została zrównana - od 1 września 2022 r. zarabiają minimalnie 3424 zł. Nie jest to specjalnie znacząca podwyżka - zwłaszcza dla nauczycieli, którzy obecnie mają stopień nauczyciela kontraktowego. Zarabiają o 257 zł brutto więcej niż dotychczas (oczywiście wynagrodzenie minimalne nie obejmuje dodatków). Jeżeli chodzi o stażystów, ich pensja wzrosła o 345 zł brutto. Wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych nie wzrosło, ale - zwłaszcza w przypadku tych pierwszych - różnica w zarobkach pomiędzy nauczycielem zaczynającym karierę, a po uzyskaniu stopnia, nie wydaje się specjalnie motywująca do rozwoju, wynosi bowiem 173 zł brutto.

Czytaj też: Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe - komentarz praktyczny >>>

 

Po zmianach w systemie awansu zawodowego średnie wynagrodzenia określone w Karcie nauczyciela wynoszą:

  1. nauczyciela początkującego - 120 proc.,
  2. nauczyciela mianowanego - 144 proc.,
  3. nauczyciela dyplomowanego - 184 proc.

- kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej - obecnie wynosi ona 3 693,46 zł.