Celem forum było zainicjowanie dyskusji na temat współczesnej służby BHP, jej problemów oraz wyzwań.

Dariusz Mińkowski, zastępca głównego inspektora pracy był gościem forum. W swoim wystąpieniu podkreślił, że „Państwowa Inspekcja Pracy na co dzień doświadcza tego, jak prawo pracy jest wyprzedzane przez technologie, materiały, środki produkcji, czy wirtualne środowisko pracy. Tymczasem inspekcja nie może pozostać bierna i musi reagować na wszelkie zagrożenia, by zminimalizować ich negatywne skutki. Dlatego w przypadkach braku prawnych rozwiązań dotyczących nowych technologii inspektorzy stosują inne środki oddziaływania na pracodawców m.in.: popularyzację dobrych praktyk, programy prewencyjne”.

Zastępca głównego inspektora pracy dodał, że musi minąć jakiś czas, by można było ocenić rzeczywisty wpływ na zdrowie pracowników, środowisko pracy nowych technologii, czy materiałów. Przykładem może być azbest, którym świat zachwycił się w XX wieku, a potem trzeba było go eliminować ze względu na zagrożenia, jakie stwarzał. Dlatego konieczna jest stała współpraca ze światem nauki, dzięki której można poznać rzeczywiste skutki stosowania nowych materiałów i opracować bezpieczne metody ich stosowania i środki ochronne, minimalizujące ich negatywne oddziaływanie.

W spotkaniu uczestniczyła również prof. Danuta Koradecka, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. W swoim wystąpieniu wskazała, że wpływ na bezpieczeństwo pracy w najbliższej przyszłości będą miały m.in. postępująca robotyzacja, stres w środowisku pracy, a nawet stosowanie sztucznych farmakologicznych środków zwiększających wydajność pracowników, podnoszących ich koncentrację.

Pierwsze Ogólnopolskie Forum Służby BHP odbyło się 4 i 5 października w Warszawie.

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.pip.gov.pl/, stan z 12.10.2017 r.