Już w maju 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w komunikacie na swojej stronie internetowej informował, że tylko do 16 sierpnia 2022 r. można złożyć do ZUS wnioski o świadczenie postojowe na podstawie art. 15zq, art. 15zs1-15zs4  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Chodzi o wnioski: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Natomiast wnioski o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7), przyznawane na podstawie rozporządzenia par. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, należy złożyć do 23 lipca 2022 r. Dotyczy to takich branż, jak: sprzedaż detaliczna, transportowa, gastronomiczna, kulturalno-rozrywkowa, sportowa, turystyczna, edukacyjna, cateringowa, usługowa, hotelowa, lecznictwo i fizjoterapia, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, wypożyczanie i dzierżawa, targi, wyroby futrzarskie i pralnictwo, dyskoteki i pokoje zagadek.

Czytaj też: Opodatkowanie i ewidencja pomocy udzielonej w związku z koronawirusem >>>

Czytaj również: ZUS: Już można wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej>>

Świadczenie postojowe - dla kogo?

Przypomnijmy, że świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce COVID-19, i przysługuje po spełnieniu warunków określonych w przepisach. Co do zasady świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 r. – 2080 zł. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Bez zmian pozostaje kwestia rozkładania na raty albo odraczanie terminu płatności bez naliczania opłaty prolongacyjnej oraz możliwość wnioskowania o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Wnioski o świadczenie postojowe można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także za pośrednictwem strony gov.pl.