Pandemia zweryfikowała dotychczasowy sposób naszego funkcjonowania i wyostrzyła wyzwania stojące przed firmami we współczesnym świecie. W rzeczywistości, która wyłania się z post-pandemicznego świata różnice pomiędzy pracodawcami i pracownikami pogłębiły się do poziomów nie spotykanych wcześniej. Chodzi o kluczowe kwestie, takie jak elastyczność zatrudnienia, kultura pracy i efektywność. Są to potencjalne pola ryzyka dla pracodawców – wynika z badania EY Work Reimagined Employer Survey 2021.

Czytaj również: Za odmowę powrotu z pracy zdalnej może być nawet dyscyplinarka>>
 

Pracownicy chcą elastycznego czasu pracy

84 proc. ankietowanych pracodawców rozumie, że pracownicy potrzebują elastycznej pracy. Równolegle, 35 proc. pracodawców chce, by wszyscy pracownicy w ich firmie wrócili do biura wraz z końcem pandemii - wynika z badania EY Work Reimagined Employer Survey 2021. Dla porównania, 88 proc. pracowników będzie się zdecydowanie domagać elastyczności w zakresie czasu i miejsca pracy -  wynika z kolei z  przeprowadzonego w pierwszej połowie roku badania EY 2021 Work Reimagined Employee Survey.

Pracownicy dobitnie przekazali swoim pracodawcom, że oczekują elastyczności również wtedy, gdy wygasną pandemiczne ograniczenia. To rodzi ogromny dylemat wśród pracodawców, którzy z jednej strony muszą coraz mocniej walczyć o utrzymanie kluczowych pracowników, z drugiej – coraz wyraźniej widzą, że praca zdalna może powodować brak pełnej integracji zespołów, zwiększać rotację, ograniczać kreatywność. Napięcie pomiędzy oczekiwaniami pracowników a potrzebami pracodawców jest w niektórych branżach i firmach tak silne, że hamuje ich wzrost. To wymaga dużego wyczucia od menedżerów firm wracających do postcovidowej normalności – mówi Artur Miernik, Partner EY, Leader Praktyki Workforce Advisory w ramach People Advisory Services.

 


Napięcia na wielu poziomach

Różnice pomiędzy oczekiwaniami pracowników i pracodawców pojawiają się na wielu poziomach badanych przez EY. 51 proc. pracodawców wskazało, że chce ograniczyć podróże służbowe w post-pandemicznej erze, podczas gdy 66 proc. pracowników chce powrócić do dotychczasowego poziomu podróży służbowych.

Pracodawcy i pracownicy mają odmienne spostrzeżenia również w kwestii kultury pracy i produktywności. 72 proc. ankietowanych pracodawców odpowiedziało, że kultura pracy poprawiła się od początku pandemii, ten wskaźnik wśród pracowników wynosi 48 proc. 82 proc. pracodawców uważa, że produktywność można mierzyć niezależnie od miejsca pracy, wśród pracowników odsetek ten wynosi 67 proc.

 

Sprawdź również książkę: Praca zdalna w polskim systemie prawnym >>


Post-pandemiczne miejsce pracy

Z badania EY wynika, że jedynie 15 proc. pracodawców podjęło zdecydowane działania, by zorganizować system pracy w post-pandemicznym świecie. 25 proc. ogłosiło już takie plany pracownikom a kolejne 24 proc. ma plan, którego jeszcze nie ogłosiło. 17 proc. pracodawców czeka z decyzjami odnośnie organizacji miejsca pracy po pandemii. Poziom zaawansowania prac w dużej mierze odzwierciedla etap walki z koronawirusem, na jakim znajduje się dany kraj.

Czytaj również: Badanie: 50 proc. ankietowanych odczuwa większą presję ze strony pracodawców od początku pandemii>>
 

Ryzyka na horyzoncie

Pracodawcy wskazali na szereg ryzyk stojących przed ich organizacją w związku z upowszechnieniem pracy zdalnej. 45 proc. uważa, że jednym z głównych problemów będzie umożliwienie pracownikom pracy na równych zasadach w obliczu faktu, że część z nich musi pracować w miejscu pracy lub w ściśle określonych godzinach. Główną obawą 43 proc. z nich jest utrzymanie kluczowych pracowników i utrzymanie elastycznych form zatrudnienia. 40 proc. uważa, że praca hybrydowa stanowi ryzyko dla kultury organizacyjnej, kreatywności i współpracy. Pracodawcy chcą również zapewnić pracownikom bezpieczne miejsce pracy. 43 proc. respondentów badania EY oczekuje, że pracownicy będą w pełni zaszczepieni zanim wrócą do biura.

Badanie EY Work Reimagined Employer Survey 2021 było przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2021 r. na próbie 1,083 top menedżerów w firmach funkcjonujących w dziewięciu krajach i działających w 25 branżach zatrudniających od 500 do 15 tys. pracowników. Wyniki tego badania porównane zostały z niedawnym badaniem EY Work Reimagined Employee Survey 2021, w ramach którego przebadano ponad 16 tys. pracowników z 16 krajów.