Jak podało Ministerstwo Rozwoju, z tarczy antykryzysowej do 18 maja 2020 r. przyznano m.in. 670 tys. 865 mikropożyczek dla przedsiębiorców na kwotę ponad 3 mld 346 mln 37 tys. 730 zł. Na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 3 mld 221 mln 349 tys. 317 zł, a także 628 tys. świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 1 mld 251 mln 99 tys. 810 zł. Według danych na 14 maja 2020 r., z Europejskiego Funduszu Społecznego mikro oraz małym i średnim przedsiębiorcom przekazanych zostało 870 mln 934 tys. 497 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Czytaj również: Pomoc dla przedsiębiorców w ramach tarczy to ponad 8 miliardów złotych>>

Według resortu, do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 4 mln 151 tys. 680 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym: 26 tys. 269 dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy oraz 1 mln 211 tys. 735 w ramach pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Jak podano, ministerstwo odnotowało również 147 tys. 552 wniosków w sprawie dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także 826 tys. 885 podań o świadczenie postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, a także 168 tys. 655 dotyczących świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych.

 


Wnioski przedsiębiorców zalały ZUS

62 tys. 354 razy przedsiębiorców wnioskowali o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat, a 1 mln 706 tys. 517 wniosków dotyczyło zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

Zdaniem MR, tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. - Przyjęliśmy w niej rozwiązania, które w naszej ocenie są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii - czytamy.

 


Resort poinformował, że dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do nawet 75 proc., co jest wedle MR bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

- Jesteśmy w ciągłym w kontakcie z przedstawicielami branż, organizacji pracodawców, poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację - poinformowano MR w komunikacie.