Kilkanaście dni temu niektóre media donosiły, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy. Informowano, że nowe przepisy mają powstać w oparciu o dorobek merytoryczny prac komisji kodyfikacyjnej, powołanej do opracowania od podstaw nowego Kodeksu pracy. W sprawie głos zabrał wiceminister Stanisław Szwed.

Nowego kodeksu pracy nie będzie

Wspomniane na wstępie propozycje komisji w całości zostały odrzucone, ale minister Rafalska zapowiedziała w kwietniu, że w ministerstwie podjęte zostaną prace nad niektórymi propozycjami Komisji, natomiast projekty, jako całość, nie będą dalej procedowane. Minister, zapytana o prawdopodobne zmiany, wymieniła wówczas m.in. przepisy o czasie pracy. Wiceminister Stanisław Szwed wskazywał z kolei przepisy o polubownym rozwiązywaniu sporów i kwestie dotyczące mediacji.

 

Co z urlopami w 2019 roku?

Teraz sprawa nowelizacji Kodeksu pracy odżyła za sprawą medialnych doniesień. Pojawiły się informacje, że trwają prace nad dwoma zmianami:

  1. tzw. urlopem na żądanie - w myśl nowych zasad taki urlop miałby być zgłaszany pracodawcy na co najmniej 24 godziny przed momentem jego rozpoczęcia. To radykalna zmiana w odniesieniu do dziś obowiązujących zasad, które pozwalają pracownikowi zgłosić taki urlop w dniu rozpoczęcia pracy, przed jej formalnym rozpoczęciem.
  2. zasadami rozliczania niewykorzystanego urlopu - pracownik miałby mieć prawo do 26 dni urlopu rocznie (niezależnie od stażu) oraz prawo do wykorzystania zaległego urlopu za rok poprzedni do końca marca roku następnego. Urlop niewykorzystany po tym terminie miałby przepadać - bez prawa do jakiejkolwiek formy rekompensaty dla pracownika od pracodawcy.

 

Czytaj też: Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? >

 

Stanisław Szwed: Nie pracujemy nad zmianami, ale ich nie wykluczamy

Wiceminister Szwed, odpowiadając na interpelację poselską w sprawie planowanych zmian w urlopach, wyjaśnia, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone prace nad propozycjami przepisów dotyczących urlopów wypoczynkowych, w tym urlopu na żądanie, zawartymi w projekcie ustawy - Kodeks pracy opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. - To dokumenty przygotowane przez grono ekspertów skupiających przedstawicieli świata nauki i praktyki, w tym także przedstawicieli strony społecznej - przypomina wiceminister. Jednocześnie wskazuje, że propozycje rozwiązań prawnych zawarte w obu projektach ustaw (indywidualnego i zbiorowego prawa pracy) zostaną wykorzystane w pracach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pracodawcy i związkowcy blisko porozumienia ws. zmian?

Odpowiedź wiceministra zostawia więc jednak furtkę dla pewnych zmian, tym bardziej, że przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych ogłosili kilka dni temu, że doszli do porozumienia i są gotowi przedstawić rządowi zmiany, które akceptują. Prof. Jacek Męcina, przewodniczący zespołu Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy poinformował, że propozycje pierwszych zmian są już gotowe. Miałyby dotyczyć sporów zbiorowych. Mówi się też o zmianach dotyczących telepracy i pracy zdalnej. Osoby związane z Radą Dialogu Społecznego wspominają też o szansach na kompromis ws. 26 dni urlopu dla wszystkich pracowników. Mimo deklaracji wiceministra, sprawa zmian w Kodeksie pracy wydaje się więc otwarta. Pytanie tylko, czy rząd zdecyduje się na nie przed wyborami.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Urlop na żądanie >

Wzór wniosku pracownika o udzielenie urlopu >

Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego >

Procedura: Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń urlopowych >

Procedura: Ustalanie wynagrodzenia urlopowego >

Procedura: Obliczanie okresu zatrudnienia pracownika - rozpoczęcie pracy w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca >

Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu >

Urlop pracownika młodocianego >