Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury 1100 zł, ma obowiązywać od 1 maja. Aby dostać dodatkowe pieniądze nie będzie trzeba składać wniosku, ponieważ świadczenie będzie przyznawane z urzędu.

Czytaj: Rada Ministrów przyjęła projekt ws. trzynastej emerytury>>
 

Świadczenie będzie przysługiwało 9,72 mln świadczeniobiorców (ok. 6,94 emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to ponad 10,7 mld zł.

 

Zmiany w projekcie po konsultacjach

 

- Jak widzimy rozmowy w tej materii przyniosły skutek i kontrowersyjny przepis został zmieniony. Na wstępnym etapie projektu osoby, które nabyły prawo do świadczenia z programu "Mama 4 plus" zostały pominięte. W finałowej wersji projektu, przesłanego do Sejmu, zostało to dopracowane - podkreślił w rozmowie z Prawo. pl Oskar Sobolewski, prawnik, ekspert Instytutu Emerytalnego.

Czytaj więcej: #EmeryturaPlus nie dla #Mama4plus >>>

Jego zdaniem liczba osób, która otrzyma trzynastkę - z tytułu nabycia świadczenia z programu "Mamam4 plus" - nie będzie duża i nie powinna zrobić istotnej różnicy w kosztach projektu. - Nie widzę powodu, dlaczego ta grupa miałaby być wykluczona przez ustawodawcę, szczególnie ze jeszcze na początku roku była to jedna z najbardziej wykluczonych grup wg rządu - dodaje ekspert.

 


Jak podkreślił, niezmieniony został zapis, który mówi, iż emeryci przechodzący na emeryturę od maja do grudnia 2019 r. nie otrzymają trzynastki. - To kolejne niedopatrzenie ustawodawcy, które już nie zostało poprawione - mówi. - Nie powinno się zatem mówić, że to świadczenie będzie przysługiwało wszystkim emerytom w 2019 r. Niektóre osoby są wykluczone z tego systemu. To pewien rozdźwięk - ocenia Sobolewski.

 


Świadczenia z programu "Emerytura plus" mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.

Z świadczenia skorzystają ci, którzy są w powszechnym systemie ubezpieczeń, rolnicy, którzy są w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, służby mundurowe, otrzymujący kompensacyjne świadczenia nauczycielskie, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, renty socjalne, czy inwalidzi i renciści wojenni.

Czytaj też: Rafalska: Nie będzie testu dostępności do świadczenia "500 plus" >>>