- Nie możemy dłużej udawać, że dochodzenie praw pracowniczych jest proste - mówi prof. Gładoch. - Wręcz przeciwnie, trwające wiele miesięcy, a wręcz wiele lat, procesy tak naprawdę są zaprzeczeniem funkcji ochronnej prawa pracy - dodaje.

Pracodawcy RP rozpoczynają dyskusję o przyszłości sądownictwa pracy

- Powinniśmy zacząć dyskusję, o tym, jak zmienić tę sytuację. Może uda się wprowadzić metody rozjemstwa, metody pojednawstwa między stronami, które trochę ten sąd odciążą? Zastanówmy się, czy ostatnia reforma sprzed roku, dotycząca niezmienialności składu sędziowskiego, jest nam rzeczywiście tak potrzebna, co dodatkowo wydłuża proces sądowy - mówi prof. Gładoch i dodaje: Pracowniku, pracodawco, jeśli masz roszczenia, powinieneś ich dochodzić szybko i bez stresu, który przysparza wielomiesięczny, wieloletni proces sądowy.

PIP: Prawo pracy potrzebuje poprawek

Najnowsze dane dotyczące problematyki zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych przedstawili we wtorek na obradach Rady Ochrony Pracy główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek i dyrektor departamentu prawnego głównego inspektora pracy Halina Tulwin. - Kontrole przestrzegania zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujacych na istnienie stosunku pracy są od wielu lat jednym z priorytetów Państwowej Inspekcji Pracy - mówił Wiesław Łyszczek. Przypomniał, że nie nazwa umowy, ale warunki, na jakich praca jest świadczona, decydują o tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia ze stosunkiem pracy.

 

Czytaj też: Monika Gładoch o najpilniejszych zmianach w Kodeksie pracy >

 

W obecnym stanie prawnym inspektorzy pracy nie mogą wydawać decyzji nakazujących zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę - to jeden z postulatów zmian, które od dłuższego czasu zgłasza PIP. Główny inspektor pracy podkreśla, że inspektorzy pracy powinni otrzymać dodatkowe uprawnienia, adekwatne do aktualnych wyzwań i zagrożeń występujących na rynku pracy. PIP proponuje też m.in. ustanowienie domniemania istnienia stosunku pracy, gdy wykonywanie pracy ma w dużej mierze cechy dla niego charakterystyczne. W rekomendacjach pokontrolnych PIP wskazuje również na konieczność wprowadzenia obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej, podlegającej unormowaniom o minimalnej stawce godzinowej, w formie pisemnej przed rozpoczęciem pracy.

Halina Tulwin mówiła, że bez współpracy z zatrudnionym bardzo trudno jest dochodzić przed sądem ustalenia istnienia stosunku pracy. Często też te osoby nie są po prostu zainteresowane takim postępowaniem. Zdarzają się nawet skargi na inspektorów, którzy wnoszą o ustalenie istnienia stosunku pracy. Jednak liczba powództw w tych sprawach rośnie - zaznacza Tulwin.

Firmy przestrzegają przepisów o minimalnej stawce

Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy PIP przedstawiła też wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej, które weszły w życie w 2017 roku. Takich kontroli w 2017 roku przeprowadzono prawie 19,5 tys.


Czytaj też: Pracodawcy piszą do ministrów i domagają się zmian w zatrudnianiu cudzoziemców >


Halina Tulwin oceniła przestrzeganie tych przepisów jako zadowalające. - Znacząca większość kontrolowanych podmiotów prawidłowo stosowała przepisy o minimalnej stawce godzinowej. Zarówno przestrzegano wniosków o charakterze formalnym, czyli dotyczących treści umów, dokumentacji godzin wykonania zlecenia, jak też dokonywano wypłat minimalnej stawki w prawidłowej wysokości - mówiła. Choć pewne uchybienia stwierdzono. Według PIP część nieprawidłowości przy wypłacie minimalnej stawki miała swoje źródło w nieznajomości prawa, dlatego - zdaniem PIP - należy kontynuować popularyzację przepisów w tej sprawie.

Andrzej Malinowski: Przedsiębiorcy i pracownicy potrzebują nowego prawa pracy

Do danych przedstawionych przez PIP odniósł się we wtorek na Twitterze Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP. - Państwowa Inspekcja Pracy uważa, że prawo pracy jest źle i niejasno napisane – i to też przyczynia się do jego łamania. Pełna zgoda, Pracodawcy RP niedługo przedstawią propozycje zmian - napisał.

- Przedsiębiorcy i pracownicy potrzebują nowego prawa pracy. Ale to musi być naprawdę na nowo pomyślane prawo, a nie przypudrowane truchło rodem z „epoki kapitalizmu łupanego” - dodaje Prezydent Pracodawców RP.

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Ustalenie istnienia stosunku pracy - uprawnienia PIP* >

Konsekwencje niewłaściwej kwalifikacji umowy cywilnoprawnej* >

Umowa o pracę na czas nieokreślony* >

-----------------------------------------------------------------------
Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.