EKMP to największe wydarzenie na temat delegowania pracowników i swobody świadczenia usług w Unii Europejskiej. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Komisją Europejską. Kraków objął tytuł Miasta Gospodarza VI EKMP.

Więcej: o VI europejskim kongres mobilności pracy w Krakowie >>>>

Usługi transgraniczne

- Kongres to unikalne forum dialogu i wymiany doświadczeń, łączące kilkuset uczestników i prelegentów: biznes, partnerów społecznych, administrację publiczną, przedstawicieli nauki, polityków, organizacje pozarządowe i instytucje zaangażowane w tematykę mobilności pracy i transgranicznego świadczenia usług. Wśród kilkudziesięciu mówców, których będzie można wysłuchać podczas tegorocznej edycji, są m.in. minister Jadwiga Emilewicz, prof. Gertruda Uścińska - prezes ZUS i unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska - zachęcają do udziału organizatorzy.

Pierwszy dzień kongresu będzie poświęcony nowym zasadom świadczenia usług transgranicznych na rynku wewnętrznym. W debacie weźmie udział m.in. minister Emilewicz. Organizatorzy zapowiedzieli, że sesji towarzyszyć będzie tzw. wioska ekspertów.

Szkolenia

Drugi dzień spotkania to cykl praktycznych warsztatów i szkoleń dla przedstawicieli firm i administracji publicznej, prowadzonych przez ekspertów z całej Europy. - Warsztaty skupiają się wokół bieżących problemów praktycznych i interpretacyjnych w dziedzinie delegowania pracowników - zwrócili uwagę organizatorzy. Także drugiego dnia kongresu odbędzie się również Dialog Obywatelski: sesja Q&A z unijną komisarz ds. rynku wewnętrznego Elżbietą Bieńkowską na temat zadań Komisji Europejskiej i bieżącej polityki w zakresie swobody świadczenia usług transgranicznych w UE.

 


Tegorocznej edycji kongresu towarzyszy hasło: "New posting rules. Problems solved? Fairness guaranteed?". - U progu obowiązywania zupełnie nowych zasad delegowania pracowników stawiamy pytanie: jakie będą konsekwencje ich wprowadzenia i czy są one ‘fair’ dla wszystkich zainteresowanych stron i państw członkowskich? - podkreślono.

Czytaj też: ZUS: Pierwsze decyzje waloryzacyjne już wysłane >>>