Paweł Żebrowski: Część firm postanowiła stworzyć PPE, uniknie tym samym tworzenia PPK. To jest problem dla Polskiego Funduszu Rozwoju?

Bartosz Marczuk: Absolutnie nas to nie martwi, powiem więcej, to pierwszy namacalny sukces PPK. Jeżeli dzięki ustawie o PPK przyśpieszył proces tworzenia PPE, to dla nas jest to pozytywna informacja, bo na koniec okazuje się, że ludzie mają dodatkowe oszczędności. Należy pamiętać także o skali PPE. W 2019 r. do rejestru PPE wpisano 337 nowych programów. Jest ich obecne niewiele ponad 2 tys. Tymczasem  dużych firm, które mają obowiązek tworzyć PPE, jest ponad 4 tys.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

Czytaj: PPK wkraczają do dużych firm >>

 

Polski Fundusz Rozwoju jest gotowy do wdrożenia PPK?

Skończyliśmy budowę serca - systemu informatycznego, który pozwoli na ewidencjonowanie PPK. Wcześniej uruchomiliśmy infolinię, stronę internetową mojeppk.pl. Tam można znaleźć wszelkie informacje, o np. wyjaśnienia prawne związane z ustawą. Na tej stronie publikowane są także instytucje finansowe, które oferują PPK.

Ponadto na bieżąco wydajemy wraz z KNF i Ministerstwem Finansów interpretacje przepisów. Prowadzimy mnóstwo szkoleń, w tym roku było ich już około 300. Z naszej perspektywy przygotowaliśmy się do tworzenia PPK. Staraliśmy się również monitorować sytuację na rynku. Przeprowadziliśmy nowelizację ustawy o PPK, co było efektem uwag od pracodawców, instytucji finansowych i osób zainteresowanych tworzeniem programów.

Czytaj w LEX: Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obowiązki pracodawców >

 

Co jest obecnie największym wyzwaniem przy PPK?

Największym wyzwaniem jest zredukowanie lęków Polaków po rozbiorze OFE, którego dokonał poprzedni rząd. Musimy walczyć ze stereotypem, że pieniądze z PPK podzielą los OFE. Drugim wyzwaniem jest pokazanie korzyści płynących z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Należy pamiętać, że oszczędzanie jest zawsze pewnego rodzaju wyrzeczeniem. Nie przychodzi nam to łatwo, ponieważ z czegoś trzeba zrezygnować, inaczej zarządzać pieniędzmi.

Czytaj w LEX: Tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych krok po kroku >

 

 

Jaka część  pracowników do stycznia wejdzie do PPK?

Zakładamy w konserwatywnym wariancie, ale dość realistycznym, że do PPK przystąpi około 50 proc. pracowników. Nastawiam się tutaj na długi marsz. Do ludzi musi dotrzeć, że PPK to nie jest drugie OFE, które mogą zawłaszczyć politycy. Muszą również zobaczyć korzyści płynące z takiego oszczędzania. Należy tłumaczyć, że PPK to nasza prywatna składka i nie ma możliwości jej zawłaszczenia. W każdej chwili możemy te pieniądze wypłacić. Oznacza to, że mamy pełną wolność dysponowania tymi pieniędzmi.

Sprawdź w LEX: W jaki sposób ustalać liczbę pracowników na potrzeby ustalenia obowiązku tworzenia PPK >

Uważam, że z czasem wiele osób przekona się do PPK. Mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie ta partycypacja będzie rosnąć. Przykładem jest Wlk. Brytania, na której się wzorowaliśmy. Tam ta partycypacja rosła z biegiem lat i wynosi obecnie ok. 84 proc. Często posługuję się przykładem, który może wiele osób przekonać do PPK. Jeżeli ktoś zarabia 4 tys. zł, to miesięcznie będzie oszczędzał ze swojej pensji 80 zł, a drugie 80 zł otrzyma od pracodawcy i państwa. Nie ma na rynku bardziej opłacalnej formy oszczędzania.

 

Badania pokazują, że Polacy, szczególnie młodzi ludzie, nie myślą o swojej emeryturze. To może zahamować rozwój PPK?

To jest absolutnie naturalne. Obrażanie się na młodych ludzi, że nie chcą oszczędzać na emeryturę to jakby zarzucać drapieżnikowi, że poluje na zwierzynę. W przypadku młodych ludzi perspektywa emerytury jest bardzo odległa. Myślę jednak, że automatyczny zapis do PPK spowoduje, że partycypacja młodych może być bardzo wysoka. Warto tutaj wspomnieć o ostatnich badaniach CBOS. Tam poparcie dla PPK było najwyższe właśnie wśród osób młodych.

Sprawdź w LEX: Jakie wynagrodzenie musi osiągnąć zleceniobiorca, żeby mógł przystąpić do PPK? >

 

PPK może wpłynąć na decyzje cudzoziemców o pozostaniu lub wyjeździe z naszego kraju?

Każda decyzja o emigracji składa się z wielu czynników. Ta lista jest bardzo długa: sytuacja rodzinna, zarobki itd. Gdzieś na niej pojawia się zabezpieczenie na przyszłość, emerytura. Dlatego dzięki PPK możemy stać się atrakcyjniejszym krajem dla cudzoziemców. Jeżeli ktoś umie liczyć, to naturalnie, że bierze pod uwagę udział w PPK, nawet jeśli w Polsce planuje przebywać dwa czy trzy lata.

 


Przy PPK pojawiły się wątpliwości dotyczące niektórych urzędów. Chodzi m.in. o UOKiK, czy Biuro Rzecznika Finansowego. Tam też będzie trzeba zakładać PPK?

Co do zasady wszystkie te urzędy przystępują do PPK. Pytanie tylko w jakim terminie - czy w kolejnych falach, w zależności od tego ilu pracowników zatrudniają, czy przystępują w ostatniej fazie, jako sektor finansów publicznych. Każdy z tych urzędów należy traktować indywidualnie. Odpowiedź nie jest tutaj jednoznaczna. W kwestii UOKiK wydaje się, że jest to sektor finansów publicznych. Jeżeli chodzi o rzecznika, to nasza odpowiedź na piśmie jest w takim duchu, że raczej także jest to sektor finansów publicznych.

Sprawdź w LEX: Terminy wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych >

Co z sędziami i prokuratorami?

Tutaj sprawa jest dużo prostsza. Ustawa o PPK mówi, że do programów może należeć osoba, która odprowadza składkę do ZUS. Chodzi m.in. o zleceniobiorców, etatowców. Dlatego sędziowie i prokuratorzy nie wchodzą do systemu PPK. Do systemu nie wchodzą także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pomimo odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź w LEX: Jakie wynagrodzenie musi osiągnąć zleceniobiorca, żeby mógł przystąpić do PPK? >

Czytaj też: PPK: Ustawa wymaga numeru dowodu pracownika - MF mówi, że nie trzeba >>>