Najczęściej po świadczenie osoby w wieku 60-69 lat

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że najczęściej o rodzicielskie świadczenie uzupełniające starają osoby w wieku od 60 do 69 lat - 9 tys. 548. W drugiej kolejności wnioskują osoby w wieku od 70-79 lat - 2 tys. 455. Osoby, które skończyły 80 lat złożyły 452 wnioski. Do Zakładu trafiło również 21 wniosków od osób w wieku ponad 90 lat.

Najczęściej wnioski składane są w oddziałach ZUS. Najwięcej przyjęto ich w oddziale w Gdańsku. Rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz poinformował Prawo.pl, że wydano już kilkadziesiąt decyzji o przyznaniu świadczenia.

 


W piątek wszedł w życie program "Mama 4 plus"

W ramach programu matki, które urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci, zyskają prawo do minimalnej emerytury – 1100 zł brutto. Mimo, że oficjalnie o "matczyne emerytury" można się starać od 1 marca, to już od połowy lutego do Zakładu napływały wnioski.

Czytaj też: ZUS prześwietli osoby starające się o "matczyną emeryturę" >>

Wnioski do ZUS i KRUS

Wnioski o przyznanie świadczenia przyjmuje ZUS lub KRUS. Zgodnie z szacunkami ZUS około 92 tys. osób już na starcie spełnia warunki do przyznania świadczenia. Są to mamy, a w niektórych przypadkach także ojcowie, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, osiągnęli wiek emerytalny i mają emeryturę niższą niż minimalna, albo też nie mają prawa do emerytury i dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

 


Wypłata świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS lub KRUS wydał decyzję, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wnioskujący osiągnął wiek emerytalny. Oznacza to, że osoby, które złożą wniosek w marcu pełne świadczenie za ten miesiąc otrzymają tylko wówczas, jeśli prezes ZUS lub KRUS do końca tego miesiąca wyda decyzję o przyznaniu świadczenia. Jeśli natomiast taka decyzja zostanie wydana już w kwietniu, świadczenie będzie wypłacone za kwiecień (bez wyrównania za marzec).

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowania małoletnich dzieci, np. ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności.