Świadczenie przysługuje ok. 6,96 mln emerytom i 2,62 mln rencistom, w tym 282 tys. rencistom socjalnych. Koszt wypłaty świadczenia "Emerytura plus" to 10,8 mld zł.

 

ZUS zakończył wysyłkę pierwszych "trzynastek"

 

Według zapowiedzi ZUS do 1 maja wypłaty ma otrzymać 1 mln 40 tys. emerytów i rencistów, do 5 maja – 470 tys., do 6 maja – 1 mln 180 tys., do 10 maja – 1 mln 180 tys. osób, do 15 maja – 1 mln 290 tys., do 20 maja – 1 mln 330 tys. i do 25 maja – 1 mln 780 tys. osób. Natomiast do 1 czerwca "trzynastka" trafi do rąk ok. 100 tys. osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

 

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.

Rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz zwrócił uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że pieniądze wypłacane w ramach "trzynastki" otrzymają specjalny identyfikator. - Dzięki niemu banki będą rozpoznawać te środki. Zgodnie z rozmowami z przedstawicielami banków i środowisk komorników nie będą one zajmowane. Nawet w sytuacji, kiedy ktoś ma zajęte konto. Przypominam jednak, że jest to deklaracja - podkreśla.

 

Świadczenie w wysokości 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto) ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Czytaj więcej: Fundusz emerytalny na rekordowym plusie