Konieczność ponoszenia wysokich kosztów związanych z zapewnieniem indywidualnej ochrony pracowników powoduje, że pracodawcy traktują przepisy BHP nazbyt liberalnie. Przekłada się to na mniejsze bezpieczeństwo pracy i wzrastające niezadowolenie pracowników. Pracodawcy chcąc poprawić sytuację, szukają oszczędności i optymalizacji działań. Coraz więcej firm znajduje je w outsourcingu BHP.

Rosnąca świadomość pracodawców co do konieczności właściwego zabezpieczania pracowników powoduje, że liczba przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu podwaja się z roku na rok. – Obsługujemy już ponad 40 firm, a ledwie trzy lata temu były tylko dwie – mówi  Janusz Surma, prezes spółki Impel Delivery wchodzącej w skład Grupy Impel. I dodaje: – W naszym systemie jest kilkadziesiąt tysięcy pracowników.

Czytaj również: Ambroziewicz: Zlecający pracę muszą zapewnić bezpieczne warunki pracy także samozatrudnionym>>

Oszczędność ludzi i środków

Coraz więcej pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że nie może oszczędzać na środkach BHP, ponieważ to grozi poważnymi konsekwencjami. Koszty są więc nieuniknione. Dzięki outsourcingowi można je jednak znacznie zmniejszyć. W pierwszym okresie między 10 a 20 proc. – Średniej wielkości firma zatrudniająca ok. tysiąca pracowników wydaje na BHP w granicach miliona złotych rocznie. W pierwszych dwunastu miesiącach może oszczędzić do 150 000 zł – twierdzi ekspert.

Czytaj w LEX: Obszary zastosowania outsourcingu - zalety i wady outsourcingu dla pracodawcy >

Oszczędności wynikają z dwóch rzeczy. Po pierwsze - outsourcing pozwala znacząco zmniejszyć liczbę osób zaangażowanych w proces zapewniania środków ochrony BHP w danym zakładzie pracy. Ma to związek np. z uproszczoną księgowością faktur za dostawę kasków, kamizelek, rękawic, butów itp. Wykorzystywane w outsourcingu nowoczesne oprogramowanie generuje fakturę zbiorczą wraz z załącznikiem w dowolnym formacie, który odzwierciedla koszty danej firmy. Można ją w prosty sposób wyeksportować do systemu księgowego w kilka minut.

 

– Nie ma potrzeby utrzymywania sztabu ludzi, który zastanawia się, jak przypisać stos faktur otrzymanych od kilku dostawców do konkretnych działów – wyjaśnia Janusz Surma. Ponadto, jak twierdzi, do obsługi w pełni zaopatrzonego i dobrze zorganizowanego magazynu wystarczy jedna osoba.  - Co więcej, jest to pracownik firmy outsourcingowej – dodaje.

Sprawdź w LEX: Bezpieczeństwo i higiena pracy cudzoziemców >

Po drugie - oszczędności wynikają ze znacznego uszczelnienia procesu wydawania towarów. W systemie komputerowym wszystko jest przejrzyste i dokładnie oznaczone: imię i nazwisko, stanowisko pracy, elementy wyposażenia przysługujące w danym okresie czasu, terminy ich wydania, zwrotów itd. – Dzięki temu odzież robocza jest wydawana właściwym osobom, we właściwym czasie i we właściwej ilości. Co ważne, pracownik dostaje odzież o odpowiednich atrybutach. Taką, która go ochroni. Wszystko zgodnie z przepisami i w trosce o optymalizację kosztów – zaznacza Surma.

Sprawdź w LEX: Czy odzież służbowa jest tożsama z odzieżą roboczą i ochronną? >

Zwykle firmy zatrudniające tysiące pracowników i korzystające z przestarzałych metod mają problem z kontrolowaniem takich rzeczy. Odzież znika z zakładu pracy, jest noszona zbyt długo, a wyposażenie ochronne pracowników jest niekompletne. Tymczasem w systemie elektronicznym wszystko jest do sprawdzenia w każdej chwili.

Sprawdź w LEX: Czy instrukcje bhp powinny być napisane w języku zrozumiałym dla pracowników tymczasowych? >

Bezpieczeństwo i prostota

Oszczędność to tylko jedna z głównych zalet outsourcingu BHP. Wśród najważniejszych jest też bezpieczeństwo prawne, które jest zapewniane przez elektroniczne katalogowanie podpisanych oświadczeń, kart produktów i innych dokumentów. Firma natomiast może skoncentrować się na swojej.

Czytaj w LEX: Archiwizacja dokumentów bhp >

Outsourcing BHP to rozwiązanie dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości. Największe korzyści odczuwają przedsiębiorstwa przemysłowe zatrudniające ponad tysiąc osób i takie, które mają rozproszone struktury, np. w postaci oddziałów w całej Polsce. – Tam, gdzie skala działalności jest największa, największe są oszczędności – przyznaje Janusz Surma.

Czytaj również: Pracownicy z outsourcingu bez należytej ochrony>>