Według danych ZUS, w 2019 roku wypłacono 58,1 tys. jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy. W 2020 roku było to 46 tysięcy odszkodowań, a najnowsze dane z pierwszego kwartału roku mówią o 11 tys. spraw. W rozmowie z PAP rzecznik opolskiego ZUS przyczynę trendu widocznego także w skali regionu, widzi w większej uwadze ze strony zarówno pracowników, jak i pracodawców, na bezpieczeństwo pracy.

Czytaj też: Pracodawcy chcą, by ZUS częściej kontrolował krótkie L4

- Od kilku lat obserwujemy spadek liczby wniosków o odszkodowanie za wypadek przy pracy. W 2017 roku wypłaciliśmy w regionie 856 odszkodowań, dwa lata później było to już 713 spraw. W pierwszym kwartale tego roku to 158 przypadków. Jest więc ich coraz mniej, chociaż nadal wypłacane są poważne kwoty" - wyliczył rzecznik Sebastian Szczurek.

W 2019 roku na wypłatę odszkodowań w całym kraju ZUS przeznaczył 329 mln zł, a w ubiegłym roku były to 292 mln zł. W pierwszym kwartale 2021 roku wypłacono 73 miliony zł.

 

- Pierwszy kwartał tego roku to dokładnie 11 100 odszkodowań wypłaconych przez ZUS w skali całego kraju. Suma wypłat przekroczyła 73,4 miliony złotych, a przeciętna wysokość odszkodowania wyniosła 6615,52 zł. Opolski oddział ZUS wydał w tym czasie na ten cel milion 162 tys. zł. Jednak średnia kwota odszkodowania była wyższa niż w kraju, bo osiągnęła 7359,12 zł. Pieniądze trafiły do 158 osób z regionu, które doznały obrażeń na stanowisku pracy - powiedział Sebastian Szczurek.

Podstawa wypłaty

Rzecznik przypomniał, że podstawą do uzyskania odszkodowania jest legalne zatrudnienie i zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie wypadkowe) w ZUS. Bez spełnienia tych kryteriów osoba, która uległa wypadkowi, może zostać bez pieniędzy. Odszkodowanie nie jest wypłacane automatycznie. Żeby je otrzymać, należy złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie wraz z protokołem powypadkowym i zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia po zakończonym leczeniu i rehabilitacji.

- Stawki za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zmieniają się. Aktualne obowiązują od kwietnia tego roku do marca 2022 roku. W tym okresie za każdy procent ZUS wypłaci 1033 złote. Wcześniej ta kwota wynosiła 984 złote - wskazał rzecznik.

Wyjaśnił, że wysokość jednorazowego odszkodowania to 20 procent przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Także dla rodziny 

- Warto pamiętać, że o jednorazowe odszkodowania mogą się ubiegać także uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy czy choroby zawodowej" - dodał rzecznik opolskiego ZUS.

Dokumenty potrzebne do wypłacenia jednorazowego odszkodowania powinien w imieniu poszkodowanego złożyć płatnik składek. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą to zrobić osobiście, pisemnie lub ustnie do protokołu w dowolnej placówce ZUS albo wysyłając dokumenty drogą pocztową. Wniosek o odszkodowanie rozpatruje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która uległa wypadkowi.