Ustawa zmieniająca ustawę o pracy na morzu (druk sejmowy nr 1342), którą 19 sierpnia 2021 r. podpisał prezydent Andrzej Duda, implementuje do polskiego prawa zmiany wynikające z poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. (Konwencja MLC). Zmiany mają podnieść poziom ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku ich uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy na statku lub poza nim. Jak wskazywał rząd w uzasadnieniu do projektu ustawy, zapewniają bowiem ciągłość marynarskiej umowy o pracę podczas uwięzienia marynarza na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, niezależnie od tego, czy upłynął okres na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

Zmiany zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia. I rozszerzają prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji, stanowiąc, że prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek.

Czytaj również: KE uruchomiła procedurę naruszeniową wobec Polski w sprawie marynarzy>>

Konwencja MCL

Polska jest stroną Konwencji MLC od 3 maja 2012 r. Jak tłumaczył projektodawca, wdrożenie Poprawek z 2018 r. do Konwencji MLC jest kontynuacją dotychczasowych działań podejmowanych w celu dbałości o prawa marynarzy pracujących na statkach podnoszących polską banderę. Konwencja MLC jest wdrożona do polskiego porządku prawnego ustawą z 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu. Pełne wdrożenie Poprawek z 2018 r. do Konwencji MLC konieczna jest zapewnia uchwalona właśnie nowelizacja.