Komisja Europejska poinformowała, że podjęła decyzję „z powodu nieprzestrzegania przepisów UE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy”.

- Przepisy te mają na celu zapewnienie przestrzegania w całej Unii Europejskiej norm wyszkolenia oraz zapewnienie zgodności tych norm z normami już uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym. Komisja uważa, że wymogi dotyczące wydawania świadectw marynarzom pełniącym służbę na statkach odbywających „rejsy krajowe” nie są zgodne z minimalnymi wymogami w zakresie wydawania świadectw, określonymi w dyrektywie - napisano w komunikacie.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń KE oraz przyjęcie niezbędnych środków. W przeciwnym razie KE może podjąć decyzję o przejściu do kolejnego etapu procedury naruszeniowej.