Unijni urzędnicy przegłosowali dyrektywę dotyczącą równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Dyrektywa ma zagwarantować ojcu i matce dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, którego nie będzie można przenosić na drugiego rodzica.

Podczas prac unijni urzędnicy złagodzili swoje stanowisko dyrektywy ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Wcześniejsza propozycja zakładała m.in., że ojcowie będą musieli wykorzystać przynajmniej 4 miesiące urlopu rodzicielskiego. Jeśli tego nie zrobią, urlop przepadnie, nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. Negatywne stanowisko do projektu dyrektywy zajął w czerwcu Sejm i Senat. Również szefowa resortu rodziny i pracy Elżbieta Rafalska krytykowała projekt.  

W Polsce urlop macierzyński i urlop rodzicielski może wynieść łącznie rok i może być w całości wykorzystany przez matkę dziecka. Teraz będzie to musiało się zmienić.

 


 

Wydłużenie urlopu

 

- Jeżeli mamy wprowadzać tego rodzaju rozwiązania to nie kosztem obowiązującego urlopu rodzicielskiego. Lepiej szukać dodatkowego urlopu, dlatego jestem za wydłużeniem urlopu rodzicielskiego o dodatkowe dwa miesiące. Nie jest to jednak oficjalne stanowisko ministerstwa - podkreślił w rozmowie z Prawo.pl wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Podkreślił, że Polska ma trzy lata na wprowadzenie dyrektywy. - Trudno sobie wyobrażać, że jeszcze w tej kadencji Sejmu przyjmiemy te rozwiązania. One są znaczące w kwestii finansowania - powiedział.

Czytaj też: Jest kompromis ws. unijnej dyrektywy, urlop rodzicielski może być wydłużony >>>

Dyrektywa pozwala skorzystać z urlopu rodzicielskiego do 8. roku życia dziecka. Do państw członkowskich będzie należała decyzja dotycząca odpowiedniego poziomu ich płatności. Stolice mają brać jednak pod uwagę, że korzystanie z przywileju często powoduje utratę dochodów członka rodziny o wyższym wynagrodzeniu (często mężczyzny).

Dyrektywa przewiduje prawo co najmniej do 10 dni roboczych płatnego urlopu ojcowskiego dla ojców (lub ogólnie drugiego rodzica w przypadku związku jednopłciowego, gdy jest on uznawany przez prawo krajowe). Ma on przysługiwać ojcom zaraz po narodzinach dziecka. Wysokość wypłacanego zasiłku w takim przypadku ma wynosić nie mniej niż poziom chorobowego.

Dyrektywa przewiduje ponadto, że państwa członkowskie będą musiały przyznawać 5 dni w roku urlopu opiekuńczego osobom zapewniającym opiekę krewnemu lub osobie ze względu na poważny stan zdrowia lub upośledzenie związane z wiekiem. To samo ma dotyczyć niespokrewnionych osób mieszkających w tym samym gospodarstwie domowym co niepełnosprawna osoba.

 

Regulacje zakładają, że pracujący rodzice i opiekunowie powinni mieć możliwość dostosowania czasu pracy, w tym, w miarę możliwości, pracy na odległość lub korzystania z elastycznych harmonogramów. Rozpatrując wnioski o możliwość dostosowania czasu pracy, pracodawcy powinni brać pod uwagę nie tylko własne zasoby, ale również szczególne potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych i długotrwale chorych oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Państwa członkowskie, które już gwarantują wypłatę lub zasiłek w wysokości co najmniej 65 proc. wynagrodzenia netto pracownika przez co najmniej 6 miesięcy urlopu rodzicielskiego dla każdego z rodziców, mogą utrzymać swój system.

Dyrektywa wejdzie w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą musiały dostosować się do przepisów w ciągu trzech lat.