Rekordowy wskaźnik zatrudnienia

Z raportu KE wynika, że w 2017 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet w UE osiągnął rekordowy poziom 66,4 proc. Sytuacja różni się między poszczególnymi państwami członkowskimi. W ubiegłym roku osiem z nich (Austria, Czechy, Niemcy, Estonia, Irlandia, Włochy i Słowacja), w tym Polska, otrzymało zalecenia dotyczące zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

Zarobki niższe o 16 proc.

Z analizy KE wynika, że wynagrodzenia kobiet są średnio o 16 proc. niższe niż mężczyzn. Przekłada się to na różnicę w wysokości emerytur. W niektórych krajach ponad 10 proc. starszych kobiet nie może sobie pozwolić na opłacenie niezbędnej opieki zdrowotnej.

 


Kobiety w polityce

W całej Unii kobiety stoją na czele jedynie sześciu z 28 parlamentów krajowych. Siedmiu na dziesięciu posłów to mężczyźni. Nie lepiej jest na poziomie europejskim. W listopadzie 2018 r. kobiety stanowiły 36,4 proc. spośród 749 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Sprawdź w LEX: Czym jest dyskryminacja w stosunkach pracy i jak jej unikać? - poradnik krok po kroku >

Wyjątek Finlandia

Z raportu wynika, że przykładem dla wielu państw może być Finlandia. Tam 76,9 proc. europosłów z Finlandii to panie. Siedem państw członkowskich ma co najmniej 40 proc. przedstawicieli każdej płci. Są to Irlandia, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Łotwa, Malta i Szwecja. - Mimo że obecny odsetek kobiet na wyższych stanowiskach ministerialnych, wynoszący 30,5 proc., jest najwyższy, od kiedy po raz pierwszy udostępniono dane dla wszystkich państw członkowskich UE w 2004 r., to kobietom nadal przydziela się teki o mniejszym znaczeniu politycznym - wskazano w analizie.

Czytaj też: Raport: Większość Ukraińców chce nadal pracować w Polsce >>>

 


Najgorzej w biznesie

Jedynie 6,3 proc. stanowisk dyrektorów generalnych w głównych spółkach notowanych na giełdzie w UE zajmują kobiety.

Unijna komisarz zajmująca się sprawami równouprawnienia Viera Jourova oceniła, że kobiety w UE są nadal niedostatecznie reprezentowane w polityce i ma to miejsce również w instytucjach europejskich. - Chciałabym, aby więcej kobiet startowało w wyborach - podkreśliła. "Wzywam państwa członkowskie do przedstawienia większej liczby kandydatek na przyszłych unijnych komisarzy" - zaapelowała.

Sprawdź w LEX: Różnicowanie sytuacji pracowników - dopuszczalność >

Odsetek kobiet na wszystkich poziomach stanowisk kierowniczych w KE wynosi 39 proc., na wyższych stanowiskach kierowniczych 37 proc. i 40 proc. na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Zasada równego wynagradzania >