Najczęściej wyjazd do Niemiec

Wśród kierunków migracji zarobkowej najwięcej wskazań uzyskały Niemcy (69 proc.) oraz Czechy (15 proc.). Co dziesiąty badany, który chce opuścić Polskę, rozważa inne rynki – Wielką Brytanię (3 proc. w grupie respondentów planujących wyjazd z Polski), Włochy (2 proc.), USA (2 proc.) oraz kraje skandynawskie (2 proc.). Badani wskazywali również na Kanadę i Hiszpanię.  Tylko 1 proc. planuje powrót do Ukrainy.

Sprawdź w LEX: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r. >

Z badania wynika, że chęć opuszczenia Polski zdecydowanie częściej deklarowali mężczyźni niż kobiety – 68 proc. vs. 32 proc. wskazań. Biorąc pod uwagę inne cechy demograficzne respondentów, w grupie planującej migrację z Polski do innego kraju jest najwięcej osób z wykształceniem wyższym, w wieku 30-39 lat, zarabiających miesięcznie od 2000 do 2999 zł netto, a także mieszkających w Polsce nie dłużej niż 6 miesięcy.

Plany migracyjne pracowników z Ukrainy  

Najwięcej obywateli Ukrainy po opuszczeniu Polski chce podjąć zatrudnienie w sektorze produkcji przemysłowej (27 proc.), w logistyce (16 proc.) oraz w budownictwie (16 proc.) i branży IT (15 proc.). Najmniej pracowników wyraża chęć pracy w służbie zdrowia (3 proc.), opiece nad osobami starszymi i dziećmi (6 proc.) oraz w branży finansowej (7 proc).

Sprawdź w LEX: Czy dokumenty bhp powinny być opracowane także w języku zrozumiałym dla zatrudnianego cudzoziemca? >

Powody wyjazdu

Z raportu wynika, że główną przyczyną wyjazdu z Polski jest chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia, co potwierdza 56 proc. badanych. Ponadto respondenci wskazywali na potrzebę pracy w kraju o wyższym standardzie życia (18 proc.) oraz wiarę w to, że wyjazd z Polski pozwoli im podjąć zatrudnienie zgodne z ich kompetencjami (15 proc.).

 


Zostaną, jeśli wzroście wynagrodzenie

Pracownicy z Ukrainy, którzy wskazali na chęć opuszczenia Polski zostali również zapytani o to, co mogłoby ich zatrzymać nad Wisłą. Prawie dwie trzecie badanych w tej grupie (61 proc.) zostanie w Polsce, jeśli wzrośnie ich wynagrodzenie. Na drugim miejscu we wskazaniach respondentów znalazło się ułatwienie w uzyskaniu pozwolenia na pobyt stały w Polsce (27 proc.), a na trzecim złagodzenie prawa, które umożliwi im dłuższy pobyt w Polsce celem poszukiwania pracy (21 proc.).

Karolina Rząsa z Manpower zwróciła uwagę w komentarzu, że komunikat o otwarciu granic niemieckich w wielu przypadkach może nie zmienić planów obywateli Ukrainy co do wyjazdu z Polski. - Wizy krajowe, karty pobytu, jak również paszporty biometryczne już wcześniej umożliwiały pracownikom z Ukrainy wyjazdy zagraniczne, a jednak znacząca część z nich postanowiła pozostać w Polsce. Ich chęć kontynuacji zatrudnienia w kraju nad Wisłą została podyktowana bliskością kulturową i terytorialną oraz łatwością nauki języka polskiego. Ponadto wielu obywateli Ukrainy wybiera nasz kraj jako miejsce idealne do pracy i życia z uwagi na stabilność zatrudnienia czy wsparcie w procesie legalizacji pobytu - stwierdziła.

Sprawdź w LEX: Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy >

Jej zdaniem jeśli odpowiednio docenimy chęć pozostania obywateli Ukrainy i ich pracę w Polsce, będziemy mieć gwarancję, że porzucą ewentualne plany migracyjne i będą wspierać nasz rynek - dodała.

 


Ekspertka podkreśliła jednak, że jeśli dojdzie do migracji obywateli Ukrainy do innych krajów to dotknie to w znacznym stopniu branże automotive, AGD, IT oraz branżę spożywczą. - Problemy z niedoborem pracowników odnotują polskie przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników fizycznych, a szczególnie pracowników produkcji, magazynierów, pakowaczy czy operatorów wózków widłowych - zaznaczyła.

Sposobem na wypełnienie luki jest zatrudnianie kandydatów z Dalekiego Wschodu i Azji

Według Karoliny Rząsy sposobem na wypełnienie przewidywanej luki kadrowej jest zatrudnianie kandydatów z Dalekiego Wschodu i Azji. - Polski rynek pracy otwiera się na pracowników z Nepalu, Indii, Bangladeszu i Filipin. Wielu przedsiębiorców docenia pracę osób z zagranicy, mając świadomość, że kluczem do sukcesu organizacji jest wielokulturowość. Polska jest dla wszystkich, którzy pomagają rozwijać gospodarkę i pozytywnie wpływają na rozwój przedsiębiorstw - dodała.

Sprawdź w LEX: Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy >

Badanie zrealizowane przez Manpower obejmowało pracowników z Ukrainy zatrudnionych obecnie w polskich przedsiębiorstwach. Badaniem objęto 744 osób aktywnych zawodowo w przedziale wiekowym 18–60. Dane zbierane były w okresie 01.12.2018–15.01.2019 metodą jakościową z wykorzystaniem ankiety. Pytanie o plany wyjazdu z Polski było pytaniem jednokrotnego wyboru. Pozostałe były pytaniami wielokrotnego wyboru.

Czytaj też: Będą przepisy dostosowujące rynek pracy do twardego brexitu >>>