Bez pracy ponad 1 mln osób

Resort poinformował, że w porównaniu ze styczniem br., w lutym liczba bezrobotnych w Polsce spadła o 5,1 tys. i wyniosła 1,018 mln osób. Poziom stopy bezrobocia był natomiast o 0,7 pkt proc. niższy niż w lutym ub. r. "Począwszy od 1991 r., nigdy wskaźnik bezrobocia w lutym nie był tak niski" – zaznacza minister Elżbieta Rafalska komentując najnowsze dane.

Największe spadki procentowe odnotowano w województwach: świętokrzyskim (1,9 proc.), opolskim (1,8 proc.) oraz podlaskim (1,8 proc.). W porównaniu z lutym 2018 r., liczba bezrobotnych w ubiegłym miesiącu była niższa o 108,8 tys. osób (spadek o 9,7 proc.).

 


Trudny początek roku

- Z sygnałów otrzymanych z urzędów pracy wynika, że spadek liczby bezrobotnych był wynikową spadku napływu do bezrobocia, przy jednoczesnym wzroście odpływu. Początek roku jest zawsze okresem trudniejszym, wraz z końcem grudnia rejestrują się osoby, którym zakończyły się umowy na czas określony, kończą się prace sezonowe w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka. Stąd wzrost liczby bezrobotnych w styczniu. W lutym już widzimy poprawę i spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach te spadki bezrobocia będą większe – oceniła minister Elżbieta Rafalska.

 

Resort podał, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym br. wyniosła z 120 tys. To o 11,5 tys. mniej niż w styczniu br. Spadki odnotowano w 10 województwach i oscylowały one w granicach od 6,6 proc. w województwie kujawsko-pomorskim do 26,3 proc. w województwie śląskim.

Czytaj też: Będą przepisy dostosowujące rynek pracy do twardego brexitu >>>